Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Kunskapsunderlag om Clostridium difficile-infektion  
Kunskapsunderlag om Clostridium difficile-infektion

Missiv från Folkhälsomyndigheten. Svar till hakan.janson@kronoberg.se senast kl 09.00 2017-04-24

Svar från FKM
Föreningen för klinisk mikrobiologi stödjer framtagandet av ett kunskapsunderlag om Clostridium diff
Missiv från FoHM
Missiv angående kunskapsunderlag om Clostridium difficile-infektion
Bilaga 1
Kunskapsunderlag C. difficile
Bilaga 2
Bilagor, kunskapsunderlag
Bilaga 3
Exempel på utbrottshantering, Gävleborg
Bilaga 4
Exempel på utbrottshantering, Skåne
Mall för remisskommentarer
Fyll i enligt denna mall och skicka kommentarerna till hakan.janson@kronoberg.se


Unika träffar: 301. 2024-05-25 12:17
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.