Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Dokumentation från möten mm*  
Dokumentation från möten mm*
2020-11-26 chefs- och professorsmöte
Minnesanteckningar
2019-11-06 Chefs- och Professorsmöte
Minnesanteckningar
Abstracts 2019
Accepterade mikrobiologiska abstracts till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte 2019
2018-11-07 Chefs- och professorsmöte
MInnesanteckningar
Abstracts 2017
Accepterade mikrobiologiska abstracts till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte 2017
Abstracts 2018
Accepterade mikrobiologiska abstracts till Infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte 2018
2017-11-09 Chefs och professormöte
Minnesanteckningar
2016-11-09 Chefs- och professorsmöte SLS
Minnesanteckningar
20141113 Hans Gaines presentation på CHoP-möte
Inrätta ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige
2013-10-04
Chefs- och professorsmöte, KS, 2013 minnesant
2010-05-05 Chefs- och professorsmöte
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Referenslabsutredningen
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Utredning SMIs verksamhet inom biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
"Incitamentprojektet" vid MAS
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Rekrytering av ST-läkare och doktorander till specialiteten Klinisk bakteriologi och Klinisk virolo
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Biomedicinare som resurs på kliniska laboratorier - ett resultat av Bologna-processen.
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Dagordning samt lägesrapport från utredningen om mikrobiologisk diagnostisk samordning vid hotbilder
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Förslag till medicinska delmål för ST-utbildningen
2006-09-19 Chefs- och professorsmöte
Den nya specialiseringstjänstgöringen för läkare, SoS, förkortad version
2005-09-20 Chefs- och professorsmöte
Rapport utredning om mikrobiologisk beredskap
2005-09-20 Chefs- och professorsmöte
Kartläggning nationella referensfunktioner klin bakt
2005-09-20 Chefs- och professorsmöte
Lärobok klin bakt och mikrobiologi i läkarutbildningen
2005-09-20 Chefs- och professorsmöte
Kvalitetsindikatorer
2005-09-20 Chefs- och professorsmöte
UEMS (PDF-fil, stor)
2004-10-05 Bakt enheten SMI
Möte mellan SMI bakt enhet och företrädare för landets laboratorier
2004-09-21 Virologisk infektionsserologi
Dragning vid verksamhetschefs- och professorsmöte 040921
2004-09-21 Chefs- och professorsmöte SMI
Verksamhets- och professorsmöte hösten 2004
2004-09-21 Medicinska kvalitetsindikatorer
Sture Löfgrens dragning på chefs- och professorsmötet


Unika träffar: 722. 2022-01-20 18:21
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.