Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLF. Policy för mångfald av olika vårdgivare  
Remiss från SLF. Policy för mångfald av olika vårdgivare

Intern remiss från SLF. Svar senat 2018-01-19. Lämnades utan åtgärd från FKM

Remiss från SLF
Årendenummer Gem 2017/0388. Svar senast 2018-01-19
Intern remissversion
Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivare


Unika träffar: 295. 2024-04-22 11:07
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.