Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS om sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård  
Remiss från SLS om sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Remissunderlagen finns på https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-3-remiss/. Svar direkt till Socialstyrelsen, med kopia till SLS för kännedom. Socialstyrelsen har förlängt svarstiden till den 1 oktober 2020.

Missiv remissutskick 2020-03-09
Remiss från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har förlängt svarstiden till den 1 oktober 2020.
Binjurebarkscancer - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Feokromocytom och abdominella paragangliom - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Huvud- och halsparagangliom - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Könsdysfori - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Lever IVA - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Lever PSC - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Lever TIPS - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Neuroendokrina tumörer i buken - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Neuromuskulara sjukdomar - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Osteogenesis imperfecta - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Svårbehandlade ätstörningar - remissversion
Sakkunnigutlåtande
Svårbehandlat självskadebeteende - remissversion
Sakkunnigutlåtande


Unika träffar: 146. 2024-06-21 09:15
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.