Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Donation och tillvaratagande av celler och vävnad. KORT SVARSTID. Svar till SLS innan 14/2.  
Donation och tillvaratagande av celler och vävnad. KORT SVARSTID. Svar till SLS innan 14/2.

Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler, Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning. Deadline 15/2 2016.

Dok 3
Förslag till ändring i sosf-2009:32
Dok 2
Förslag till ändring i sosf-2009:31
Dok 1
Förslag till ändring i sosf-2009:30
Remiss dokument 1
Konsekvensutredning
Missiv
Om donation och tillvaratagande av vävnad och celler för forskning.


Unika träffar: 238. 2023-09-28 03:56
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.