Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Särskilt vaccinationsprogram mot Hepatit B, Influensa, Pneumokocker och Tuberkulos, deadline 21 mars  
Särskilt vaccinationsprogram mot Hepatit B, Influensa, Pneumokocker och Tuberkulos, deadline 21 mars

Remiss från Folkhälsomyndigheten avseende särskilt vaccinationsporgram mot Hepatit B, Influensa, Pneumokocker och Tuberkulos. Öppen remiss. Vidarebefordrad till RAF, RAV, referensgrupperna för bakteriologi och virologi, samt till FKMs styrelse.

Hepatit B
Beslutsunderlag om särskild vaccination mot Hepatit B
Influensa
Beslutsunderlag om särskild vaccination mot Influensa
Tuberkulos
Beslutsunderlag om särskild vaccination mot Tuberkulos
Pneumokocker
Beslutsunderlag om särskild vaccination mot pneumokocker
Remiss missiv
Remiss från Folkhälsomyndigheten


Unika träffar: 275. 2024-07-13 18:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.