Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Anmälan av vetenskaplig presentation  

DIREKTLÄNK TILL ANMÄLAN AV VETENSKAPLIG SAMMANFATTNING

Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är deltagarnas presentationer. Vi välkomnar därför vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) utifrån alla tänkbara aspekter av mikrobiologi och infektionssjukdomar. Forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten kan presenteras i denna form. För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi också till att presentera metodvalideringar och större verifieringar. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Den som skickar in ett abstract skall ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid mötet.

Inskickade arbeten behöver inte vara i "original", t ex. kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas.

Sammanfattningarna kommer att bedömas av representanter från de mikrobiologiska föreningarnas styrelser. I samband med detta avgörs det också vilka som ska erbjudas att presenteras som muntligt och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan också göras i samband med inskickandet av sammanfattningen via formuläret på www.mikrobiologi.net.

Sammanfattning får vara max 2500 tecken och bör i första hand vara på svenska även om engelska accepteras.

Anmälningssidan för sammanfattningar öppnar den 12 december och är öppen t o m den 28 februari 2017.

Mer detaljerade Instruktioner finns tillgängliga på anmälningssidan. Alla godkända sammanfattningar publiceras på mikrobiologi.net, infektion.net och i Infektionsläkaren nr 2, 2017.

OBS: Sammanfattning som är av primärt infektionsmedicinsk karaktär och där författaren avser att bedömningen skall göras av SILFs styrelse, ska skickas in via Infektionsläkarföreningens formulär, se länk nedan.

Länkar till registreringssidor:

  • Officiell webbplats för mötet där du kan anmäla dig som deltagare.
    OBS att Anmälan av vetenskaplig presentation via länkarna nedan inte gäller som anmälan till mötet.
  • Sammanfattning mikrobiologi för anmälan och sammanfattning av vetenskaplig presentation som ska bedömas av FKM, SFM eller RFM.
  • Sammanfattning infektion för anmälan och sammanfattning av vetenskaplig presentation som ska bedömas SILF:s styrelse.


2022-11-28 19:02
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Organisation

Organisations- kommitté
Infektionskliniken Blekingesjukhuset:
Olof Blivik,
Bengt Wittesjö.
Klinisk Mikrobiologi Region Kronoberg:
Marie C Petersson,
Kerstin Goos.
Programkommitté
Anita Hällgren (SILF)
Håkan Janson (FKM)
Kerstin Goos (RFM)
Åsa Sjöling (SFM)
Tanja Lundin (IFIS)

Webbplats

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2017 har en egen separat webbplats. Här ifrån Mikrobiologi.net administreras enbart registrering av vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) till de presentationer som utgår ifrån de tre mikrobiologiska föreningarna FKM, RFM och SFM.