Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Utbildningsinformation  

Utbildningsinformation

Utbidningsutskottet är en del av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra information som finns tillgånglig inom vår specialitet. Vi fokuserar mycket på ST-utbildning och försöker samla ett kompendium om rekommenderade och/eller obligatoriska kurser för ST läkare, en checklista om vad en ST-läkare borde få göra under varje placering samt annan värdefullt information.

Vi diskuterar även fortbildning som gäller alla läkare samt andra yrkesgrupper inom specialiteten. 

Sidan kommer att uppdateras regelbundet så håll utkik efter ny information.

Om ni har några frågor eller funderingar kontakta gärna Naieya Eriksson, ST läkare inom Klinisk mikrobiologi

Specialistjänstgöring (ST) 

ST-utbildning
För att uppfylla kriteria för ST i Klinisk mikrobiologi måste man gå igenom Socialstyrelsens målbeskrivningar 2015 (sidan 802-816). Här finns det information om vad ST ska innefatta samt vilka moment som ingår i ST-utbildningen. För den som har svensk legitimation utan att ha gjort AT och som påbörjar ST 1 juli 2021 eller senare gäller Socialstyrelsens målbeskrivning 2021.
För läkare som följer 2008 målbeskrivningar var god och se: Klinisk bakteriologi och virologi målbeskrivningar 2008.

ST-utbildningsböckerna 
Mer information om vad ST inom Klinisk mikrobiologi innebär kan man hitta här (2015) eller här (2008). 

ST-checklista*
En stor del av ST görs på ett eller flera lab. Vi har tagit fram en ST-checklista (som fortfarande är under arbete) med de viktigaste momenten för varje placering. Använd gärna listan som en guideline men kom ihåg lokala skillnader i diagnostik. 

ST-bedömningsmallar*
I samband med ST-checklistan har flera lab tagit fram olika bedömningsmallar. Här kommer länkar till flera mallar. 

*Obs! ST-checklistan och mallarna är exempel som bör anpassas lokalt men kan vara till hjälp för ST-läkare. 

ST-kurser
Enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar ska man gå på flera kurser för att uppfylla kriterier för ST.

ST-tentor/examinationer
I Sverige finns det ingen ST tenta för Klinisk mikrobiologi, däremot finns det ST tentor i andra länder samt en ST tenta varje år i Sverige för det som gör ST Infektion. Följ länken för mer information. 

På europeisk nivå organiserar avdelningen för medicisnk mikrobiologi i UEMS varje år en tentamen för ST-läkare i hela Europa. Tentamen bygger på UEMS läroplan för medicinsk mikrobiologi som, med vissa undantag, i stort sett motsvarar de svenska ST-riktlinjerna för klinisk mikrobiologi från Socialstyrelsen. Denna tentamen är således en bra möjlighet för ST-läkare att testa sina kunskaper och rekommenderas. Följ länken för mer information.

Nationell webutbildning 
Nationell webutbildning inom Klinisk mikrobiologi har påbörjat. V.g. se Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi för vidare information. 

Fortbildning2023-09-28 03:55
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman