Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Anmälan av vetenskaplig presentation (2019)  

ANMÄLAN AV VETENSKAPLIG PRESENTATION
MIKROBIOLOGI
 

Länk till formulär

Vi vill veta vilken aktuell forskning och utveckling som bedrivs inom mikrobiologi i Sverige! Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är deltagarnas presentationer. Vi välkomnar därför vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) utifrån alla tänkbara aspekter av mikrobiologi och infektionssjukdomar. Forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten kan presenteras i denna form. För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi också till att presentera metodvalideringar och större verifieringar. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Alla som har anknytning till mikrobiologi är välkomna att skicka in sina bidrag oavsett om man är medlem i någon av de tre mikrobiologiföreningarna eller inte. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid mötets gemensamma postersession tisdagen den 14/5, alternativt vid sessionerna med fria föredrag den 15/5 eller 16/5 ifall arbetet väljs ut till muntlig presentation.

Inskickade arbeten behöver inte vara i "original", t ex. kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas.

Abstracten kommer att bedömas av representanter från de mikrobiologiska föreningarnas styrelser. I samband med detta avgörs det också vilka som ska erbjudas att presenteras som muntligt och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan också göras i samband med inskickandet av sammanfattningen via formuläret på Mikrobiologi.net.

Anmälningssidan för sammanfattningar öppnar den 9 januari och stänger den 28 februari 2019. Abstract får vara max 2500 tecken och bör i första hand vara på svenska även om engelska accepteras. Mer detaljerade Instruktioner finns tillgängliga på anmälningssidan.

OBS: Sammanfattning som är av primärt infektionsmedicinsk karaktär och där författaren avser att bedömningen skall göras av SILFs styrelse, ska skickas in via deras abstractanmälningssystem, på www.infektion.net, se länk nedan.

Länkar till registreringssidor:

  • Officiell webbplats för mötet där du kan anmäla dig som deltagare.
    OBS att Anmälan av vetenskaplig presentation via länkarna nedan inte gäller som anmälan till mötet.
  • Abstract mikrobiologi för sammanfattning av vetenskaplig presentation som ska bedömas av FKM, SFM eller RFM.
  • Abstract infektion för sammanfattning av vetenskaplig presentation som ska bedömas SILF:s styrelse.


2021-10-19 11:49
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman

Webbplats

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2019 har en egen separat webbplats. Här ifrån Mikrobiologi.net administreras enbart registrering av vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) till de presentationer som utgår ifrån de tre mikrobiologiska föreningarna FKM, RFM och SFM.