Swedish Infection Week & Microbiology Spring Meeting

Uppdaterat program som PDF

OBS Datum för förhöjd avgift framskjutet till 5 maj!

 


Föreningen för klinisk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Infektionsläkarföreningen