MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE 2007

Vårmötet i Stockholm 2007 var som tidigare år ett samarrangemang mellan Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi. Mötet uppmärksammade bland annat FMMs 100-års jubileum.

Smittskyddsinstitutet var denna gång lokal arrangör. Temat för mötet var smittskydd med föredrag och presentationer i både gemensamma och parallella sessioner. Breda aspekter på ett antal smittskyddsteman belystes vid de gemensamma sessionerna. Därutöver hade de tre föreningarna mera ämnesinriktade sessioner med presentationer av såväl grundforskning som klinisk forskning och utveckling.

Vårmötet gick av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm. Drygt 350 personer deltog på mötet vilket sannolikt var rekord för Mikrobiologiskt Vårmöte genom alla tider!

Flashback A: Ett litet webbaserat bildspel, mest för oss som var med! Klicka på play-knappen nere i högra hörnet på bildsidan för att starta ett bildspel. Kräver Adobe Flash plug-in.

Flashback B: Samma bildspel i PDF-format. Kräver Adobe Acrobat Reader version 5 eller högre. Köres lämpligen på helskärm.

Visa: Vårmötets egna Lasse "look alike" hade komponerat vad som blev Vårmötets officiella visa: Smittskydd i vårt hjärta!

Vi tackar alla medverkande, utställare och deltagare för att ni bidrog till att det blev ett otroligt lyckat möte!

För organisationskommittén

Lars Engstrand
FMM

Ann-Marie Hellström
RFM
Staffan Svärd
SFM

 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Smittskyddsinstitutet - SMI