Välkommen till Mikrobiologiskt Vårmöte i Uppsala!

Tema: "Mikroben, vän och fiende"


Bild från eldshowen i samband med minglet, 2011-04-11.

Vårmötet i Uppsala är nu i full gång! Det är ett samarrangemang mellan de tre mikrobiologiska föreningarna FMM, RFM och SFM och hålls 2011 i Uppsala Konsert & Kongress och Konferenshuset. Vi vill på detta möte belysa mikrobens inre väsen och dess interaktion med värdorganismen, vilket ibland resulterar i sjukdom. Specifikt handlar mötet om mikrobernas variation, hur värdorganismen motverkar eller samverkar med mikroben och om behandling och diagnostik av infektionssjukdomar. Det omfattar allt från bioteknik till vårdhygien.

Vi välkomnar nya och gamla medlemmar och hoppas på en fin uppslutning och ett trevligt program. Vi kommer att ha inbjudna föreläsare, en postersession och även välja ut några abstracts för muntliga presentationer. Studenter och doktorander är särskilt välkomna!

Om ni gör postrar eller presentationsmaterial till mötet så får ni gärna inkludera vår möteslogotyp. Klicka på loggan för större bild att använda.

Vi samkör programmen under första och sista dagen och har tre separata föreningssessioner tisdagen den 12:e. Programmet kommer främst att vara på svenska men vissa sessioner kan hållas på engelska.

Vi ses i Uppsala i vår!

Organisationskommittén:
Kia Bergqvist (RFM), Jonas Blomberg (FMM), Eva Haxton, Eva Hjelm (FMM), Aina Hofslagare (RFM), Hilpi Rautelin (FMM), Staffan Svärd (SFM)

 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Akademiska Sjukhuset, Uppsala