Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Medlemmar > Fredrik Elgh > C.V  
Fredrik Elgh C.V.

Curriculum vitae                Professor Fredrik Elgh, född 1957

Medicine doktor samt docent i virologi och patologi, specialist i klinisk virologi samt klinisk patologi.

 

Professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet samt överläkare i klinisk virologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Läkarexamen, läkarlinjen, Umeå universitet, 880115.

Licentiat i medicinsk vetenskap i ämnet molekylärbiologi, medicinska fakulteten, Umeå universitet 861103 (Elgh F. The structure of the human tissue-type plasminogen activator gene). Handledare professor Tor Ny, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.

Medicine doktor i ämnet virologi, medicinska fakulteten, Umeå universitet 961203 (Elgh F. Human antibody responses to hantavirus recombinant proteins and development of diagnostic methods). Huvudhandledare professor Göran Wadell och biträdande handledare professor Per Juto, båda vid institutionen för klinisk mikrobiologi/virologi, Umeå universitet.

Postdoktoral utbildning vid Department of Molecular Virology, Virology Division, United States Army Medical Research Inst for Infectious Diseases (USAMRIID), Frederick, Maryland, USA 1997-1998 (13 månader). Chef för laboratoriet vid USAMRIID; Senior Scientist PhD Connie Schmaljohn.

Docentur i virologi vid medicinska fakulteten, Umeå universitet 020123.

Professor/överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet samt överläkare i klinisk virologi vid Norrlands universitetssjukhus. 090901- tills vidare.


Tidigare anställningar mm:

Läkarexamen. Umeå universitet 880115

AT-tjänstgöring, Norra Älvsborgs länssjukhus, Trollhättan 881101-910218

Legitimerad läkare 910218

Underläkarvikariat inom infektionssjukdomar och allmänmedicin 910225-911123

Specialistutbildingstjänst (FV) i klinisk virologi, Klinisk virologi, Norrlands universitetssjukhus (NUS) 911124-961231 (tjänstledig för forskning 950206-961231)

Specialistläkarkompetens i klinisk virologi 950825

Doktorandtjänst i virologi vid medicinska fakulteten, Umeå universitet 950206-961231

Specialistläkartjänst, Klinisk virologi, NUS 970101-990228 (tjänstledig 970407-990228)

Forskare/Laborator, ansvarig för virologisk forskning och analys, Totalförsvarets forskningsinstitut 970407-021231

Programdirektör och chef, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap vid Smittskyddsinstitutet, Solna (bland annat ansvarig för uppbyggnad av säkerhetslaboratorium av högsta säkerhetsklass; P4/BSL4) samt för diagnostik och forskning kring sådana mikroorganismer nationellt) 991201-021231

Överläkare, Smittskyddsinstitutet, Solna 011030-021231

Specialistläkartjänst, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 030101-061231

Specialistutbildning i klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 030101-061201

Specialistläkare, Laboratoriemedicin/patologi, Norrlands universitetssjukhus 061201-070630

Överläkare, Laboratoriemedicin/patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 070701-071231

Adjungerad professor i patologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap/patologi, Umeå universitet 071201-071231

Professor vid Institutionen för klinisk medicin, Hälsoakademin, Örebro universitet, samt överläkare, Patologkliniken, Örebro universitetssjukhus 080101-090831.


Pågående forskningsprojekt:

Mikrobiologisk etiologi vid prostatasjukdomar.

Penis-, vulva- och vaginalcancer – viral etiologi och prognostiska faktorer.

Herpesvirus betydelse för utveckling av Alzheimers sjukdom.

Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering.


Övriga uppdrag:

Ledamot av Medicinsk expertgrupp B (mikrobiologiska hot), Enheten för katastrofberedskap, Socialstyrelsen, arvoderad expert 000101-070331.

Ledamot av Central fältepidemiologisk grupp, Enheten för smittskydd, Socialstyrelsen, arvoderad expert 070412- .

 

 

 2019-06-18 15:14
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman