Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net  

En svensk portal för mikrobiologi

Här hittar du nyheter och mötesinformation, föreningswebbplatser, diskussionsgrupper och annat som kan underlätta för dig som arbetar med eller utbildar dig inom det mikrobiologiska fältet! Logga in för att få full tillgång till information och tjänster. 

MICROBIOLOGY HIGHLIGHT OF THE MONTH:
Phenotypic AST in less than 30 minutes using digital LAMP quantification

Typically, phenotypic antimicrobial susceptibility testing (AST) takes 1–2 days. With new techniques, the time can be shortened to 30 minutes, a time frame that is suitable for point-of-care testing. Digital loop-mediated isothermal amplification (LAMP) is a highly sensitive method for DNA amplification and quantification. Research demonstrate that digital LAMP can be applied to quantify bacterial 23S ribosomal DNA in urine samples after they are incubated for 15 minutes in the presence (+ABX) or absence (–ABX) of antibiotics. The ratio of bacterial DNA concentration (–ABX / +ABX) determines whether the bacterium is susceptible or resistant to the antibiotic. Link to full article in Science Translational Medicine
Contribution: Tianyan Song, M.D., Ph.D. Clinical Microbiology, Laboratory Medicine, University Hospital of Umeå. 

Aktuella nyheter
2019-02-13 Föreläsning om nya definitionen av S, I och R
Visa alla »

Kommande händelser och möten
2019-10-14 8th National Infection Biology Meeting
Visa alla »

Publicera händelser och nyheter

Som inloggad medlem kan du själv annonsera nyheter och aktiviteter som du vill marknadsföra inom området mikrobiologi. Medlemmar som har aktiverat epost i sin profil får ett meddelande via epost varje gång något publiceras. Utnyttja detta för att snabbt få spridning på information om möten, utbildningar, disputationer, mm.

Mycket mera information

OBS att det kan finnas flera nyheter och händelser på respektive förenings startsida! Kolla även in kongresslistan på Infektion.net.

Pengar att söka för forskning och utveckling!

Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi delar årligen ut ca SEK 100 000:- till projekt inom svensk mikrobiologi. Läs mera på Stiftelsens egen sida.

Medlemskap och inloggning

Du är välkommen att ge återkoppling och komma med idéer till nya funktioner och tjänster. Användarnamn och lösenord erhåller du via de intresseföreningar som använder Mikrobiologi.net som plattform för sina aktiviteter. Om du inte redan är medlem i någon av dem så kan du ansöka om medlemskap under respektive förenings avdelning under menyalternativet Medlemmar.

Användarstatistik

2018-08-09 hade vi haft drygt 200 000 besök på Mikrobiologi.net:s startsida. Ett besök betyder en unik användare det dygnet. Det bygger dock på IP-adresser, vilket med utvecklingen av intranät ofta kan betyda ett besök per intranät per dag, där ett intranät kan utgöra alla besökar från ett helt landsting. Det gör att användarstatistiken är en underskattning av det faktiska antalet unika besökare per dag. Men det betyder i alla fall att vi har minst i storleksordningen 40 besökare per dag, utslaget på alla år sedan starten, och då gäller det bara startsidan. Motsvarande antal unika besökare per dag för respektive förenings startsida var vid mätillfället FKM 12, RFM 8 och SFM 6. Mätningen tar inte i beaktande besök via direktlänkar till olika grupper, filer, nyheter eller händelser. Statistiken visar på att Mikrobiologi används flitigt. Ny och mera användbar användarstatistik kommer att bli tillgänglig efter serverbytet.Unika träffar: 214381. 2019-10-14 12:42
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Medlemmar
Medlemmar: 1116
Föreningar

Svenska Föreningen för Mikrobiologi

Svenska Föreningen för Mikrobiologi - medlem av FEMS

Föreningen för Kliniksk Mikrobiologi

Riksföreningen för Mikrobiologi

Företags-
medlemmar