Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net  

En svensk portal för mikrobiologi

Här hittar du nyheter och mötesinformation, föreningswebbplatser, diskussionsgrupper och annat som kan underlätta för dig som arbetar med eller utbildar dig inom det mikrobiologiska fältet! Logga in för att få full tillgång till information och tjänster. 

MICROBIOLOGY HIGHLIGHT OF THE MONTH: 
Electricity in the gut microbiota is potentially medically important

Enterococcus faecalis cells, present as commensals in the gut of mammals, are capable of extracellular electron transfer. That is, the cell can transfer electrons generated in glycolysis to an anode electrode generating a current, as recently demonstrated. This finding infers that in dense microbial communities, such as in biofilm and in the large intestine, metabolism in E. faecalis and similar Gram-positive lactic acid bacteria might be electrically connected to other microbes. For example, carbohydrate catabolism in the electron donating bacterial cell can be coupled to fumarate reduction in the electron accepting microbe. Such intercellular electron transfer confers syntrophic metabolism which can promote growth and other activities of bacteria in the microbiota of humans and animals.

Contribution: Lars Hederstedt, MD, Professor of microbiology, The Microbiology Group, Department of Biology,
Lund University, Lars.Hederstedt@biol.lu.se. Published June 18, 2018.

Aktuella nyheter
2018-06-18 Microbiology Highlight of the Month
2018-06-07 Mikrobiologins höjdpunkter till startsidans topp!
2018-06-06 Uppdaterad personuppgiftspolicy på Mikrobiologi.net
2018-04-11 Accepterade abstracts till vårmötet 2018
2017-07-06 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2017-06-30 Nationellt nätverk med mikrobiologiska referenslaboratorier
Visa alla »

Kommande händelser och möten
2018-06-26 IHMC 2018
2018-08-19 NSCMID - 35th Annual Meeting
2018-08-20 Kurs i Klinisk Virologi (Lipus-certifierad)
2018-09-23 ESCV 2018 - 21st meeting of the European Society for Clinical Virology
2018-10-02 32nd International Papillomavirus Conference
2018-10-02 4th SFM/NDPIA Day - Scientific meeting
2018-10-07 8th ASM Conference on Biofilms
2018-10-18 NMMD 2018
2018-11-19 Kurs i bakteriell metodik
2019-04-09 Hygiendagarna 2019
Visa alla »

Publicera händelser och nyheter

Som inloggad medlem kan du själv annonsera nyheter och aktiviteter som du vill marknadsföra inom området mikrobiologi. Medlemmar som har aktiverat epost i sin profil får ett meddelande via epost varje gång något publiceras. Utnyttja detta för att snabbt få spridning på information om möten, utbildningar, disputationer, mm.

Mycket mera information

OBS att det kan finnas flera nyheter och händelser på respektive förenings startsida! Kolla även in kongresslistan på Infektion.net.

Pengar att söka för forskning och utveckling!

Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi delar årligen ut ca SEK 100 000:- till projekt inom svensk mikrobiologi. Läs mera på Stiftelsens egen sida.

Medlemskap och inloggning

Du är välkommen att ge återkoppling och komma med idéer till nya funktioner och tjänster. Användarnamn och lösenord erhåller du via de intresseföreningar som använder Mikrobiologi.net som plattform för sina aktiviteter. Om du inte redan är medlem i någon av dem så kan du ansöka om medlemskap under respektive förenings avdelning under menyalternativet Medlemmar.Unika träffar: 198732. 2018-06-25 06:21
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Medlemmar
Medlemmar: 1099
Föreningar

Svenska Föreningen för Mikrobiologi

Svenska Föreningen för Mikrobiologi - medlem av FEMS

Föreningen för Kliniksk Mikrobiologi

Riksföreningen för Mikrobiologi

Företags-
medlemmar