Mikrobiologiskt Vårmöte i Trollhättan är nu avslutat!

Vårmötet i Trollhättan var ett samarrangemang mellan de tre mikrobiologiska föreningarna FKM, RFM och SFM och hölls 2014 på Folkets Hus - Kulturhuset i centrala Trollhättan.

Mötet blev en succé! Programmet var brett och innehöll något för alla. Kliniska kollegor beskrev utmaningarna som finns i balansen mellan att behandla och att utsätta patienten för infektionsrisker vid behandling av multipel skleros, vid benmärgstransplantation och andra behandlingar där vi manipulerar immunsvaret. Betydelsen av normalfloran för vårt välbefinnande, rafflande historier om utbrott av tularemi och Clostridium difficile, framgångsrik translationell forskning, multiplexa tekniker för bättre diagnostik, optimering av laboratorieflöden, och mycket annat, allt inramat i en trevlig och interaktiv miljö med gott om tid att mingla och även ta del av posterutställning och utställning från diagnostikindustri och andra samarbetspartners. Vi fick också med en nyttig och välbehövlig diskussion om hur våra yrkesroller kan och bör utvecklas för att möta framtidens utmaningar inom de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna. Det hela toppades av en galamiddag med underhållning och dans långt in på natten!

Bildspel från mötet

Nu lämnar vi över stafettpinnen till Östersund och ser fram emot nästa vårmöte i maj 2015, då i samarbete även med Infektionsläkarföreningen!

Utvärderingen kommer inom kort att publiceras här.

Et varmt tack till alla föreläsare, utställare och deltagare, samt till personalen på Folkets Hus - Kulturhuset, musikerna från Trollhättans Kulturskola och Jonas & Ida med Good News! Tack även till Unlimited AB för strålande konferenssupport! Ni bidrog alla till att det blev ett fantastiskt och minnesvärt möte!

Organisationskommittén & Programkommittén

 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen