Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /storage/content/91/3000491/mikrobiologi.net/public_html/spring2014/program.php on line 9 Mikrobiologiskt vårmöte 2010 - PROGRAM


Foto: Roger Lindberg

PROGRAM

Årets program ska slussa deltagarna genom ett mycket varierat landskap, som belyser mikrobiologins, våra professioners och våra organisationers utmaningar i en föränderlig verklighet, med siktet inställt på framtiden!

Slutgiltig version 2014-04-03

Onsdag 9 april
08.30–10.00 Registrering samt kaffe bland utställarna
10.00–11.30

Öppning av mötet. Ingvar Eliasson.

Öppningsföreläsning. Lars Engstrand & Annika Ljung: Tidig etablering av tarmfloran och dess konsekvenser senare i livet.


11.30–13.00 Lunch / utställning
13.00–14.30

Nya virus och nya utmaningar inom virologin.
Moderator: Lena Serrander

Tomas Bergström: Coronavirus – så mycket mera än SARS och MERS. (20 min)

Mia Brytting: Influensa hos djur och människor (20 min)

Sirkka Vene: Gamla och nya flavivirus (20 min)

Michael Lindberg: Selektiv och icke-selektiv sökning efter virus i patientprover. (20 min)

 

14.30–15.30 Kaffe bland utställarna
15.30–17.00

Nya diagnostiska utmaningar inom infektionsdiagnostiken.
Moderator: Lena Serrander

Anders Lundqvist: Parvovirus B19 – inte bara 5:e sjukan. (15 min)

Charlotte Dahle: JC-virus ett hinder för behandling av multipel skleros. (15 min)

Anna-Lena Hammarin: JC virus-diagnostik och nya patient-grupper. (15 min)

Anna Sandstedt: Den hematologiska patienten. (15 min)

PANELDISKUSSION

 

Moderator: Åsa Sjöling

Sun Nyunt Wai: Role of the Type VI secretion system in Vibrio cholerae. (Engelska, 20 min)

Ivan Mijakovic: Bacterial signaling and regulation based on protein phosphorylation. (Engelska, 20 min)

Keira Melican: Intravital imaging in Tissue Microbiology. (Engelska, 20 min)

 

17.00–18.00 Utställning
18.00–19.00 Årsmöten / föreningsmöten
19.00–19.30 Egen tid
19.30–

Mikrobiologisk buffé i lilla restaurangen. Därefter efterrättsbuffé med utställarna. Underhållning.

   
Torsdag 10 april
07.45–08.30

Referensmetodiken – vart är den på väg?
Frukostmöte för alla inresserade med Martin Sundqvist, ny redaktör för referensmetodiken i wikiformat (Gula böckerna).
Plats : Fenix/Gaia, the/kaffe/fralla kommer att finnas.

 

08.30–10.00

Nya tekniker och möjligheter inom molekylärbiologi, genomics och proteomics. Moderator: Håkan Janson

Åsa Johansson: MALDI-TOF – mer än bara artidentifikation! Applikationer för framtidens rutindiagnostik. (20 min)

Paula Mölling: Molekylärdiagnostiska sepsispaneler, användbart i den kliniska vardagen? (20 min)

Pia Karlsson: Framtidens behov av patientnära analyser. (20 min)

Katja Bogestam: Införande av realtids-PCR för malariadiagnostik. (20 min)

 

10.00–11.00 Kaffe / posterutställning / utställning
11.00–12.30

Presentation av Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.
Moderator: Bernt Eric Uhlin

Bernt Eric Uhlin: Indtroduktion (15 min)

Alicia Edin: En kombinerad qPCR-panel för virus och bakterier vid samhällsförvärvad pneumoni. (15 min)

Anna Gillman: Kan vi vänta ett resistent virus vid nästa influensapandemi? (15 min)

Gyözö Kajan: Multigene typing of human adenovirus strains. (15 min)

Olli Salin: Novel chemical inhibitors for treatment of Chlamydia infections. (15 min)

 

Flöden och automation.
Moderator: Jenny Taylor

Stina Boräng: Flödesarbete på Klinisk Mikrobiologi, Sektionen för Molekylärdiagnostik, Karolinska Universitetslaboratoriet. (15 min)

Aina Iversen: Ett år med automatiserad bakteriologi på Karolinska, Solna. (15 min)

Anna Eidefors: Halverade svarstider efter förbättrat arbetssätt för sekvensbaserade in-house metoder. (15 min)

Anna Eidefors: Automatiserad provhantering vid HIV- och hepatitkvantifiering. (15 min)

Benjamin Edvinsson: A3:a som verktyg för att förbättra arbetsflöden – Exempel: Effektiv diagnostik med MALDI-TOF MS. (15 min)

 

12.30–14.00 Lunch / utställning
14.00–15.30

Tema Vatten. Moderator: Åsa Sjöling

Diana Axelsson-Olsson: Interaktioner mellan bakterier och protozoer i vattenmiljö, ett dolt hot? (20 min)

Thomas Pettersson: Teknik för att hantera mikrobiologiska risker vid produktion av dricksvatten. (20 min)

Eva Lindhusen Lindhé: Tularemiutbrott från brunnsvatten. (20 min)

Annika Allard: Virus i svenska vatten. (20 min)

 

15.30–16.30 Kaffe / posterutställning / utställning
16.30–18.30

Mikrobiologins roll i vården och de framtida yrkesrollerna!
Moderator: Ingvar Eliasson

Urban Kumlin: Utbildning och yrkesroller inom klinisk mikrobiologi i ett Europaperspektiv. (15 min)

Sara Karlsson Söbirk: Behövs läkaren inom klinisk mikrobiologi? Behövs klinisk mikrobiologisk specialkompetens i framtidens vård? (15 min)

Anne Berndt: Så möter vi framtidens vård och nya arenor. (15 min)

Agneta Colliander: Biomedicinska analytiker, framtida specialister och nya befattningar. (15 min)

Anders Bergqvist: Tillsammans kan vi göra ett bra labb – En naturvetares betraktelse. (15 min)

PANELDISKUSSION

 

18.30–19.30 Egen tid
19.30–20.00 Välkomstdrink
20.00– Galamiddag! Prisutdelning! Underhållning! Dans!
   
Fredag 11 april
08.30–09.30

Fria föredrag
Moderator: Lena Serrander

Berit Hammas: Högre incidens av gonorré i Skåne efter införandet av molekylär screening. (15 min)

Stina Boräng: Konfirmatorisk analys för detektion av
N. gonorrhoeae. (15 min)

Sara Thulin Hedberg: Utvärdering av Enteric Viral Panel på BD MAXTM för molekylär diagnostik av Noro- och Rotavirus. (10 min)

Theresa Ennefors: Utvärdering av Enteric Bacterial Panel på BD MAX systemet. (10 min)

 

Fria föredrag (Engelska)
Moderator: Öjar Melefors

Gerrit Brandis: Comprehensive Phenotypic Characterization of Rifampicin Resistance Mutations. (10 min)

Lucia Gonzales: Phenotypic and genotypic diversity of circulating ETEC strains in Bolivia. (10 min)

Enrique Joffré: Allele variants of enterotoxigenic Escherichia coli heat labile toxin are globally transmitted and associated with colonization factors. (10 min)

Vladimir Maksimov: Role of Clr2 protein in the integrity and function of the SHREC complex in the Schizosaccharomyces pombe. (10 min)

Marcus Wäneskog: Overcoming the obstacles of the fungal CTG clade. (10 min)

 

09.30–10.30 Kaffe / posterutställning / utställning
10.30–12.00

Moderator: Håkan Janson

Ed Moore: Presentation av CCUG (Engelska, 40 min)

Jonas Blomberg: Mer eller mindre – serologisk multidiagnostik över kungadömesgränser (20 min).

Erik Alm: SmiPrimer, ett automatiserat övervaknings-system för kvalitetssäkring av primer- och probesekvenser. (20 min)

 

Moderator: Anders Bergqvist

Johan Lennerstrand: Behov av resistensbestämning inför behandling med nya Hepatit C-läkemedel? (20 min)

Bo Svennerholm: Uppdaterade behandlingsrekommendationer av Hepatit C och HIV. (20 min)

Stefan Bertilsson: Enkelcellsgenomik och tillämpningar inom miljömikrobiologi. (20 min)

 

12.00–13.00

Moderator: Ingvar Eliasson

Håkan Janson, Lena Nilsson, Åsa Johansson: Beskrivning av det första utbrottet av Clostridium difficile tillhörande ribotyp r027 i Sverige. (30 min)

Mötets avslutande. Presentration av nästa års möte.

Tid att fylla i utvärdering.

 

13.00–14.00 Lunchpaket att äta eller ta med

POSTERUTSTÄLLNING

 1. Lisa Albrecht: Sub MIC Levels of Arsenic Select for Antibiotic Resistance
 2. Anna Andersson: Evaluation of Iam VZV, a Q-LAMP qualitative analysis, for molecular detection of Varicella zoster virus
 3. Torun Bergström: Sälherpes som inhibitionskontroll vid molekylärbiologisk diagnostik
 4. Anne Hawthorne Hallén: Validering av Bio-Rad GeeniusTM HIV1/2 Confirmatory Assay
 5. Nadja Karamehmedovic: Införande av rep-PCR för epidemiologisk typning av ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae
 6. Ingrid Lind: Nytt flöde i samband med profilering av serologisektionen (vi blippar...)
 7. Kerstin Malm: Performance of the Liaison XL automated immunoassay platform for blood donor screening on viral and treponema markers
 8. Sotirios Oikonomou: Blododling - samordning mellan karta och verklighet
 9. Alejandro Rodriguez: Subnuclear localisation during nitrogen starvation
 10. Daniel Steinhauf: Silencing Motifs in the Clr2 Protein from Fission Yeast, Schizosaccharomyces pombe
 11. Maysae Quttineh: Improvement of the diagnosis of severe pneumonia
 12. Kerstin Florén Johansson: MIRU-VNTR, en ny epidemiologisk typningsmetod för Mykobakterier.
 13. Sofia Cardew: Artbestämning av närbesläktade bakteriearter.
 14. Sara Karlsson Söbirk: Redovisning av medlemsenkät från Föreningen för klinisk mikrobiologi med huvudtema "Läkarens roll inom klinisk mikrobiologi"
 15. Rahel Alemayehu: Comprehensive Phenotypic Characterization of Rifampicin Resistance Mutations. (added April 3, not in printed programme.)

(senast ändrat 2014-04-03)
Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen