ANMÄLAN TILL MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE

Kongressarrangör Unlimited AB

För frågor om registrering, hotellbokningar och övriga praktiska frågor,
vänligen kontakta:

Git Johansson, tel 0709-140 600, e-post git.johansson@unlimited.se

Absolut sista registreringsdag: 7 mars !

 

Förnamn
Efternamn
Klinik/institition/företag
/utbildning (om student)
Faktureringsadress
(om ej som ovan)
Ev avdelning
Adress (arbetet,
hem om student)
Postnummer och ort
Telefon
Mobiltelefon
Telefax
Epost
Pris icke medlem
3 750:-

 
Pris medlem
 

FMM         RFM         SFM
3 000:-

För planeringens skull
är vi tacksamma om du
redan nu kan ange om du
önskar delta i


Onsdag 9 april          

           Middag med efterföljande mingel

Torsdag 10 april

            Bankett med underhållningSärskilda önskemål kost
Särskilda behov/
invitation


Anmälningsavgiften faktureras på fakturaadressen ovan

OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

När du har fått kvitto på att du skickat kan du gå vidare till hotellbokning.
 
 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen