Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Svenskt sällskap för klinisk mykologi  

 

Välkommen till Svenskt sällskap för klinisk mykologi!

 

Svenskt sällskap för klinisk mykologi (SSKM) jobbar för att öka intresset för klinisk mykologi inom human- och veterinärmedicin. 
Detta genom att stimulera till forskning, mötesaktiviteter och aktivt söka och ge aktuell mykologisk information. 

SSKMs styrelse består av: 

Ordförande: Nahid Kondori
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhus. nahid.kondori@vgregion.se
Vice ordförande: Volkan Özenci
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet. volkan.ozenci@regionstockholm.se 
Kassör: Eva Hålldin
Klinisk mikrobiologi, Region Västmanland. eva.halldin@regionvastmanland.se 
Sekreterare: Joanna Gradin
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset. joanna.gradin@akademiska.se
Ledamot: Lena Klingspor
Karolinska Institutet, Avdelningen för laboratoriemedicin. lena.klingspor@ki.se
Ledamot: Jerker Stigare
Öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset. jerker.stigare@akademiska.se
Ledamot: Ola Blennow
Infektionskliniken, Karolinska Universistetssjukhuset, Stockholm ola.blennow@regionstockholm.se

 2024-06-21 09:21
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
 
 
 
 
 

SSKMs vetenskapliga årsmöte 2024
Hålls 4 oktober i Göteborg

 

Nordic Society for Medical Mycology (NSMM)
Årsmöte 30-31 maj 2024 i Oslo 

NSMM 2024 - Program "Mycology in uncertain times"

 


Medlemskap i SSKM 

Årsavgift: 100 kr / år. 

För att bli medlem skicka ett mail till:
joanna.gradin@akademiska.se med kontaktuppgifter och betala in årsavgiften till
pg-491 24 56-3.
Märk betalningen med namn.