Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Svenskt sällskap för klinisk mykologi  

Välkommen till Svenskt sällskap för klinisk mykologi!

Med start under februari 2023 kommer SSKM att ha sin officiella hemvist här på Mikrobiologi.net. 

Hälsningar 

Nahid Kondori2023-03-20 13:28
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman