INTRESSEANMÄLAN AV PRESENTATION

Om ni anser att ni har något intressant att presentera som kan vara aktuellt under vårmötet så fyll i denna intresseanmälan så hör vi av oss.

Deadline: 2 maj !

Presentationshållare
(ersätt exemplet, ange institution från 4:e fältet nedan som siffra inom parentes):

E-postadress (för konfirmation och korrespondens):

Författare (ersätt exemplet):

Institutionstillhörigheter (ersätt exemplet):

Vill helst presentera som:

Poster

Föredrag
      Varje föredragshållare disponerar max 12 minuter för föredraget och därefter
      3 minuter för frågor.

Titel på svenska eller engelska:

Sammanfattning på svenska eller engelska:
Max 2500 tecken. Det går att klippa från ordbehandlare och klistra in i rutan, specialformateringar försvinner dock. Denna sammanfattning läggs ut på hemsidan.

Behov av tekniska hjälpmedel:

OH-projektor

Dator (Windows/MS PowerPoint) med projektor (presentation inlämnas i förväg på CD)

Önskar ansluta egen dator (på egen risk)

Annat:

Om du har probelm med att skicka in din sammanfattning via detta formulär, eller om det är av stor vikt för förståelsen med specialformatering eller tabelluppställning, så är du välkommen att skicka en wordfil, RTF-fil, PDF-fil eller powerpointbild till Helene Bügel.
OBS att sammanfattningen i sådant fall ska avgränsas till maximalt en A4-sida, med plats kvar för sidnumrering och sidhuvud som infogas av oss. Endast svartvit kopiering kommer att ske.

KONTROLLERA INNEHÅLLET NOGA INNAN DU SKICKAR!

Sista datum för intresseanmälan är 1 mars !

Glöm inte att även registrera dig till mötet!


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM