HOTELLBOKNING

Här gäller som alltid "först till kvarn..." och var och en ansvarar för sin hotellbokning.

För hotellbokning bör du nyttja Jönköpings hotell och konferensbokning för specialpriser och lediga rum.
Vi har gjort reservationer på nedanstående fyra hotell och där finns rum reserverade för Vårmötets deltagare. Glöm inte uppge att det gäller Mikrobiologiskt Vårmöte vid bokning.

Ha ert organisationsnummer till hands vid bokning för att förenkla fakturering.


Jönköpings hotell och konferensbokning
Resecentrum
551 89 Jönköping

Tfn: 036-10 71 71
Fax: 036-10 77 68

Epost: hotellbokning@stk.jonkoping.se

  1. Hotell Klosterkungen
  2. SAS Park Inn Rezidor
  3. Scandic Portalen
  4. Elite Stora Hotellet

Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM