RESA TILL JÖNKÖPING

Jönköping har ett mycket strategiskt läge i Norden. Inom en radie på 17 mil bor 2,8 miljoner människor, ca 30% av Sveriges befolkning.

Jönköping är ett viktigt kommunikationscentrum och har utvecklats till ett logistikcentrum för Norden. Från Jönköping är det 17 mil till Göteborg, 28 mil till Malmö och 33 mil till Stockholm. E4 och riksvägarna 31, 40 och 47 strålar samman i Jönköping. För dig som kör på biogas finns en väl fungerande tankstation nära centrum!

 

Flyg
Drygt en mil från Jönköpings centrum ligger Jönköping flygplats som har flera dagliga förbindelser med Stockholm. Flera researrangörer flyger charter från Jönköping till olika turistmål såväl vinter som sommar.

Busstrafik
Flera bussföretag har omfattande linjetrafik till och/eller via Jönköping. Det gäller t.ex. sträckorna Jönköping-Linköping-Norrköping-Stockholm, Helsingborg/Malmö/Göteborg-Jönköping, Skövde/Karlstad, Örebro, Växjö, Västervik, Köpenhamn och Berlin.

Tåg
Jönköping har goda lokala och regionala tågförbindelser genom trafiksystemet Vättertåg på sträckan Skövde-Falköping-Jönköping-Nässjö. Vättertåg knyter också an till det nationella järnvägsnätet i Skövde, Falköping och Nässjö. Härigenom har Jönköping goda anslutningar mot t.ex. Stockholm/Malmö-Kastrup-/Köpehamn via Nässjö, Göteborg via Falköping och Stockholm via Skövde. Vättertåg har avgångar i princip varje timme mot Nässjö och Skövde, med ytterligare kompletterande turer under pendlingstid morgon och eftermiddag måndag-fredag.

Till Stockholm tar man sig på tre timmar med en direkt X2000-förbindelse med morgonavgång från Jönköping måndag-lördag. Från Stockholm avgår X2000 till Jönköping sen eftermiddag måndag-fredag, söndag.


Boka gärna din resa genom Jönköpings hotell och konferensbokning för specialpriser.

Jönköpings hotell och konferensbokning
Resecentrum
551 89 Jönköping

Tfn: 036-10 71 71
Fax: 036-10 77 68

Epost: hotellbokning@stk.jonkoping.se

 

Kolla flygtider och tågtider på luftfartsverkets respektive SJ:s hemsidor.

 

 

Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM