HOTELLBOKNING

Här gäller som alltid "först till kvarn..."

Var och en ansvarar för sin hotell bokning gentemot respektive hotell.
Vi har gjort en del reservationer på en del av hotellen och där finns rum reserverade för Mikrobiologernas deltagare.
De är reserverade fram till de datum som är angivet i bakom respektive hotell.

För 2005 års priser kontakta hotellen direkt

HOTELL I LUND TELEFON/EMAIL   2004 års priser
Grand Hotell
Bantorget 1
(Klassiskt Lundahotell)
Tel 046- 280 61 00
Fax 046-280 61 50
hotel@grandilund.se
Rum reserverat fram till 27 februari Enkelrum: 1.450:-
Dubbelrum: 1.650:-
Hotell Lundia
Knut den Stores torg 2
(Centralt i Lund)
Tel 046-280 65 00
Fax 046-280 61 50
hotel@lundi.se
Rum reserverat fram till 15 mars Enkelrum: 1.385:-
Dubbelrum: 1.785:-
Hotell Concordia
Stålbrogatan 1
(Renoverat och tillbyggt)
Tel 046-13 50 50
Fax 046-13 74 22
infp@concrdia.se
Rum reserverat fram till 27 mars Enkelrum: 1.120:-
Dubbelrum: 1.520:-
Hotell Petri Pumpa Hotell
St Petri Kyrkogata 7
(Renoverat och tillbyggt)
Tel 046-13 55 19
Fax 046-13 56 71
info@petripumpa.se
Rum reserverat fram till 27 mars Enkelrum: 1.395:-
Dubbelrum: 1.595:-
Hotell Ahlström
Stålbrogatan 3
(Centralt beläget)
Tel 046-211 01 74
Fax 046-211 01 74
Rum reserverat fram till 28 mars Enkelrum: 675:-
Dubbelrum: 795:-
Scandic Hotel Star i Lund
Glimmervägen 5
(2,5 km från centrum)
Tel 046-211 20 00
Fax 046-211 50 00
starlund @scandic-hotels.com
  Enkelrum: 1.290:-
Dubbelrum: 1.590:-
Hotell Djingis Kahn
Margaretavägen 7
(Nära USiL)
Tel 046-33 36 00
Fax 046-33 36 10
thomas@diestel.se
  Enkelrum: 1.295:-
Dubbelrum: 1.595:-
Hotell Sparta
Tunavägen 39
(ca 1,5 km från centrum)
Tel 046-19 16 00
hotell.sparta@
samhall.se
  Enkelrum: 710:-
Dubbelrum: 895:-
First Hotel Planetstaden
Dalbyvägen 38
(ca 1,5 km från centrum)
 Tel 046-280 01 00
Fax 046-280 01 99
planetstaden.lund@
firsthotels.se
  Enkelrum: 1.100:-
Dubbelrum: 1.350:-

Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Region Skåne