Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /storage/content/91/3000491/mikrobiologi.net/public_html/lund2005/forelasare.php on line 9 Mikrobiologiskt vårmöte 2005 - Föreläsare

FÖRELÄSARE

(senast ändrat 1970-01-01)

Dan Andersson  Uppsala Universitet
Simon Avery  University of Nottingham
Charlotta Engdahl Axelsson  AnalyCen Nordic AB
Stefan Bertilsson  Uppsala Universitet
Otto Cars  Smittskyddsinstitutet
Erja Chryssantou  Karolinska Universitetssjukhuset
Joakim Dillner  Lunds Universitet
Patrick Eichenberger  New York University, USA
Ingvar Eliasson  Klinisk mikrobiologi, Kalmar
Anders Fasth  Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.
Lisa Holst  Lunds Universitet
Jeffrey Hoorfar  Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF)
Håvard Kauserud  Department of Biology, University of Oslo
Rickard Knutsson  Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Søren Molin  Danmarks Tekniske Universitet
Thomas Nyström  Göteborgs Universitet
Kristina Persson  Smittskydd Skåne, Malmö
Peter Rådström  Lunds Universitet
Åsa Schmit  Smittskyddsinstitutet, Stockholm
Elda Sparrelid  Karolinska Universitetssjukhuset
Lennart Truedsson  Lunds Universitet
Sirkka Vene  Smittskyddsinstitutet
Artur Schmidtchen  Lunds Universitet
Vibeke Østergaard Thomsen  Statens Serum Institut, Köpenhamn
Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Region Skne