ORGANISATION och KONTAKTPERSONER

Organisationskommitté

    
Håkan Miörner FMM E-post
Eva Melander FMM E-post
Anette Cederberg RFM E-post
Peter Rådström SFM E-post
Johan Rydberg FMM E-post
Vasile Soltesz FMM E-post
Anders Tunlid SFM E-post
Lars Hederstedt SFM E-post
Bengt Löfgren FMM E-post
Git Johansson Både & , Linköping
(Kongressbyrå)
E-post
Kontaktperson:

Git Johansson
Både &
Box 681
581 07 Linköping
tel 013-35 47 51
fax 013-35 23 70
mobil 0709-140 600
email git.j@telia.com

"Konstholk", Lindö, Kalmar, 2004-02-07. Foto: Ingvar Eliasson


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Region Skne