Mikrobiologi.net/RFM

Mikrobiologi.net > RFM > Grupper  
Nätverk för kvalitetsansvariga
Nätverket för kvalitetsansvariga inom mikrobiologi har funnits i flera år. Nätverksträffar anordnas årligen med varierat innehåll. Bland annat har vi haft föreläsningar kring revision, utvärdering av kontroller, statistisk analys, dokumentstyrning via dator mm.

Vi har bjudit in representanter från EQUALIS, SWEDAC och expertgrupper som diskussionspartners.

Mycket av idén med nätverk ligger just i erfarenhetsutbytet, så mycket tid har lagts på diskussioner i stora och små grupper.

Har du frågor som berör kvalitetsarbete så kontakta samordnaren för kvalitet på din klinik! Det kan gälla frågor om interna och externa kontroller, internrevisioner mm.
Klimatet i den här gruppen är positivt och generöst, vi bjuder frikostigt på våra idéer, lösningar och dokument.

Kontaktpersoner:

Charlotte Bjelkenbrant
Kvalitetsansvarig
Klinisk Mikrobiologi, Kronoberg och Blekinge
Centrallasarettet, Växjö
351 88 Växjö
Tel. 0470-587460 (Växel) eller 0470-589672 (direkt)

Jobbar som kvalitetsansvarig för de mikrobiologiska laboratorierna i Växjö och Karlskrona. Jobbar normalt tisdag-fredag. Om du vill kontakta mej via telefon är det lättast förmiddagar fram till kl.13.00.Unika träffar: 7611. 2022-11-28 18:19
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman