Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net  
Föreningen för Kliniksk Mikrobiologi Riksföreningen för Mikrobiologi Svenska Föreningen för Mikrobiologi

En svensk portal för mikrobiologiska föreningar i Sverige!

Här hittar du nyheter och mötesinformation, föreningswebbplatser, diskussionsgrupper och annat som kan underlätta för dig som arbetar med eller utbildar dig inom det mikrobiologiska fältet! Logga in för att få full tillgång till information och tjänster.

År 2023 var det mest aktiva året någonsin på Mikrobiologi.net! Medlemmarna har börjat dra mera nytta av grupper och fler nya webbsidor har tillkommit. Totalt har närmare 60 000 e-postmeddelanden skickats ut till medlemmarna via grupper, kalendarier, nyhetstablåer och som medlemsinformation från föreningarna. Tack alla som håller Mikrobiologi.net levande. Nu kör vi in på vårt 25:e år som webbportal för mikrobiologi i Sverige!

TACK LINKÖPING för en fantastiskt lyckad Infektionsvecka med Mikrobiologiskt Vårmöte !!!

Ett jättestort tack till organisations- och programkommittéerna i Linköping för ett strålande lyckat, givande och intressant möte, här exemplifierat med en odlingsvisa, framförd under en session som bar titeln "Tuberkulosprovets väg – the musical", ett synnerligen innovativt, pedagogiskt och underhållande pass om lungtuberklos, med "Skorpan" ur Astrid Lindgrens roman "Bröderna Lejonhjärta" som fiktiv patient med allvarlig lungtuberkulos. Vad bra det var!!! Får man kalla detta musigenomics??? 

Aktuella nyheter
2024-06-20 Forum för fri debatt startat
2024-06-12 Utlysning av medel – Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2024-05-07 Specialistläkare till vårdhygien i Gävleborg - Dagtidsarbete och distansmöjligheter
2024-04-14 DEBATT: Avveckling av cefuroxim - svenskt misstag med konsekvenser
2024-03-06 Ny version av rekommenderade metoder för blododling (FKM)
2023-11-17 Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (covid-19): Årsrapport 2023
2023-11-15 Årsrapport 2023 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2023-09-06 Just Published! Manual of Clinical Microbiology, 13th Edition
Visa alla »

Kommande händelser och möten
2024-08-29 NSCMID 2024
2024-09-15 13th Advanced Course on Diagnostics (ACDx)
2024-10-23 18th Congress of the International Union of Microbiological Societies – IUMS 2024
2024-10-24 NMMD - Nätverket för Molekylär Mikrobiologisk Diagnostik
Visa alla »

Publicera händelser och nyheter

Som inloggad medlem kan du själv annonsera nyheter och aktiviteter som du vill marknadsföra inom området mikrobiologi. Medlemmar som har aktiverat epost i sin profil får ett meddelande via epost varje gång något publiceras. Utnyttja detta för att snabbt få spridning på information om möten, utbildningar, disputationer, mm.

Mycket mera information

OBS att det kan finnas flera nyheter och händelser på respektive förenings startsida! Kolla även in Infektion.net.

Pengar att söka för forskning och utveckling!

Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi delar årligen ut ca SEK 100 000:- till projekt inom svensk mikrobiologi. Läs mera på Stiftelsens egen sida.

Medlemskap och inloggning

Du är välkommen att ge återkoppling och komma med idéer till nya funktioner och tjänster. Användarnamn och lösenord erhåller du via de intresseföreningar som använder Mikrobiologi.net som plattform för sina aktiviteter. Om du inte redan är medlem i någon av dem så kan du ansöka om medlemskap under respektive förenings avdelning under menyalternativet Medlemmar.Unika träffar: 272791. 2024-07-13 18:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Medlemmar
Medlemmar: 1047

Företags-
medlemmar

*/