Mikrobiologi.net/RFM

Mikrobiologi.net > RFM > Presentation  

Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) riktar sig till Dig som har intresse för mikrobiologi. Idag är nästan alla medlemmar biomedicinska analytiker men andra yrkeskategorier är också välkomna. Föreningen har ett rikstäckande nätverk av förtroendevalda, från Norrbotten i norr till Skåne i söder.

Föreningens uppgifter är att:

 • årligen arrangera ett vårmöte, innehållande seminarier och föreläsningar med ett brett och rikt utbud inom specialiteten
 • dela ut stipendier till föreningens medlemmar, egna stipendier då vår ekonomi så tillåter och stipendier från olika företag
 • fungera som remissinstans när det gäller utredningar och förslag inom vårt område
 • samarbeta med andra föreningar som Vårdförbundet, IBL och Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM)
 • arrangera träffar med laboratorieombuden som utgör kärnan för direktkontakt med våra medlemmar
 • stödja och rådge vid bildandet av nätverk inom specialiteten, samt även t ex kvalitetsnätverk
 • årligen ge ut minst ett nummer av Mikrobladet
 • informera via hemsidan

Föreningensmöten

 • Allmännt medlemsmöte hålls i samband med vårmötet (årsmöte)
 • Laboratorieombudsträff arrangeras en gång om året, normalt i oktober
 • Styrelsen sammanträder minst 2 gånger om året

Medlemskap

Ansökan görs via länken 'Bli medlem' på RFM:s startsida.
Medlemsavgiften är 200 kr/år.
Medlemsavgiften används för arbete med vårmöten och medlemsaktivteter. Unika träffar: 9643. 2024-06-21 09:47
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman