ANMÄLAN AV PRESENTATION

Ny deadline: 1 mars!

Huvudförfattare = den som håller föredraget
(ersätt exemplet, ange institution från 4:e fältet nedan som siffra inom parentes):

Epostadress (för konfirmation och korrespondens):

Medförfattare (ersätt exemplet):

Institutionstillhörigheter (ersätt exemplet):

Inbjuden talare

Fritt föredrag / poster

Titel:

Sammanfattning på svenska eller engelska:
Max ca 2500 skrivtecken. Det går att klippa från ordbehandlare och klistra in i rutan. Specialformateringar som upphöjda och nedsänkta tecken, kursiv text, symboler och liknande försvinner dock.

Behov av tekniska hjälpmedel:

diabildsprojektor (småbild, tunna ramar)

OH-projektor

Dator (Windows/MS PowerPint) med projektor (presentation inlämnas i förväg på USB-minne eller CD)

Önskar ansluta egen dator (på egen risk)

Annat (ange gärna här om du föredrar poster eller föredrag. Organisationskommittén tar hänsyn till det, men kan komma att föreslå alternativ lösning):

Om du har probelm med att skicka in din sammanfattning via detta formulär, eller om det är av stor vikt för förståelsen med specialformatering eller tabelluppställning, så är du välkommen att skicka en wordfil, RTF-fil, PDF-fil eller powerpointbild till Åsa Sjöling.
OBS att sammanfattningen i sådant fall ska avgränsas till maximalt en A4-sida, med plats kvar för sidnumrering och sidhuvud som infogas av oss. Endast svartvit kopiering kommer att ske.

KONTROLLERA INNEHÅLLET NOGA INNAN DU SKICKAR!

Sista datum för registrering 1 mars!

Glöm inte att även registrera dig till mötet!


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen