FÖRELÄSARE

Annika Linde
Ann-Mari Svennerholm
Beidong Liu
Bodil Jönson
Carola Kullberg-Lindh
Christina Welinder-Olsson
Christine Wennerås
Claes Gustavsson
Edward Moore
Elin Andersson
Elisabeth Inganäs
Ewa Johansson
Fredrik Bäckhed
Gunnar Kahlmeter
Ia Adlerberth
Ingemar Qvarfords
Jan Holmgren
Jens Nielsen
Joakim Larsson
Johan Elf
Jonas Warringer
Jorge Hernandez
Karin Lindkvist
Karsten Pedersen
Klas Flärdh
Leif Lindholm
Lisbeth Olsson
Monica Rydén Aulin
Nahid Kondori
Nancy Nenonen
Nora Ausmees
Robin Brittain-Long
Stefan Hohmann
Susann Skovbjerg
Tinna Åhren
Tomas Bergström
Victoria Shingler

(senast ändrat 1970-01-01)

Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen