UTSTÄLLNING

Vårmötet i Mikrobiologi 2010 är ett samarrangemang mellan Föreningen för medicinsk mikrobiologi (FFM), Riksföreningen för mikrobiologi (RFM) och Svenska föreningen för mikrobiologi (SFM) och äger rum 26-28 april 2010 på Scandic Crown i Göteborg. I samarbete med Swedish LabTech arrangeras i samband med konferensen en utställning där företag har möjlighet att visa upp sig och träffa konferensdeltagarna.

Utställning och föreläsningar kommer att äga rum på samma våningsplan. Detta gör att utställningen är i högsta grad integrerad i mötet och blir en naturlig plats för kaffe/mingel. Vi planerar en tipspromenad bland utställarna, för att få bra genomströmning. Vill man vara med på tipspromenaden formulerar man själv en fråga att ha i sin monter. Det kostar 1000 kr att vara med på tipspromenaden och vi kommer att locka med fina priser, som vinnaren kan använda till att gå på kurser.

Årets vårmötestema är ”Microbes on the move”

Frågor om utställningen besvaras av Britta Björk på 031-342 47 65 eller mail britta.bjork@vgregion.se

Utställningen är nu fullbokad!

Karta över utställningsplatsen (PDF)

Partners
Utställare ( 1970-01-01 ):

ANL-Produkter AB
Autonik AB
Bactus AB
Bergman Labora AB
Bio-Rad Laboratories
Charles River Laboratories
Diagen Sverige AB
DiaSorin AB
Euro-Diagnostica AB
Euroimmun AG
Fisher Scientific
Gen-Probe inc.
Haemochrom Diagnostica AB
Hettich Labinstrument AB
iSentio
KIESTRA Lab Automation
L.A.B Sweden AB
Labex Instrument AB
Labrum Klimat AB
Medinor AB
Mettler- Toledo AB
AB Ninolab
Nordiag AB
Nordic Biolabs AB
Nordic BioSite AB
Nordtec Instrument AB
Orion Diagnostica AB
Oxoid AB
Phadia
Profdoc Lab AB
Qiagen AB
Sarstedt AB
Saween & Werner AB
Software Point AB
Statens Serum Insitut
Tecan Nordic AB
Techtum Lab AB
Triolab AB
VWR International AB

VÄLKOMNA!


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen