Välkommen till Mikrobiologiskt Vårmöte i Göteborg!

Theme: "Microbes on the Move"

Vårmötet i Göteborg är ett samarrangemang mellan de tre mikrobiologiska föreningarna FMM, RFM och SFM och hålls 2010 på Scandic Crown hotell i Göteborg. Vi vill på detta möte belysa ett brett spektrum av teman från nya medicinska behandlingar, evolution, basala mekanismer, medicinsk mikrobiologi, och epidemiologi till livsmedelsteknik och tillämpad bioteknik på temat Microbes on the Move.

Vi välkomnar nya och gamla medlemmar och hoppas på en fin uppslutning och ett trevligt program. Vi kommer att ha ett varierat utbud på inbjudna föreläsare, en postersession och även välja ut några abstracts för muntliga presentationer.

Vi samkör programmen under första och sista dagen och har tre separata föreningssessioner tisdagen den 27:e. Programmet kommer främst att vara på svenska men vissa sessioner kan hållas på engelska.

Vi ses i Göteborg i vår!

Hälsningar från organisationskommittén:
- Britta Björk, RFM
- Charles Hannoun, FMM
- Markus Tamás, SFM
- Åsa Sjöling, SFM


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
VG-regionen