Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Om  
UTF-8

Om oss

Mikrobiologi.net ägs och drivs av företaget Academic Links i Helsingborg. Plattformen har utvecklats av Ingvar Eliasson, klinisk bakteriolog, Emil Andersson, systemutvecklare (tidig fas), och Rasmus Arvidsson, leg läk, programmerare (sen fas), på uppdrag av Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svensk förening för mikrobiologi. Mikrobiologi.net hade vid ingången av 2021 drygt 1100 medlemmar.

Historik och Målsättning

Mikrobiologi.Net fungerar sedan 2005 som en portal för mikrobiologi i Sverige. Genom att utveckla tjänsterna på denna plattform, i samarbete med medverkande föreningar och deras medlemmar, vill vi underlätta för alla som är yrkesverksamma, forskar, studerar, övervakar och kvalitetssäkrar inom svensk mikrobiologisk verksamhet, och även för dem som utvecklar och säljer produkter inom mikrobiologi.

Version 1.0 togs i full drift januari 2005 efter testkörning under oktober-december 2004. Efter en första utvärderingsperiod utvecklades ytterligare funktionalitet under 2005 och vi övergick i version 2.0 vid början av 2006. Utvecklingsfasen av den ursprungliga plattformen avslutades i och med detta. Under 2017 påbörjades en ny utvecklingsfas, som utmynnade i att en helt ny version av Mikrobiologi.net såg dagens ljus i början av februari 2018. Den viktigaste synliga förändringen i version 3.0 var ett nytt, adaptivt gränssnitt, som gör att plattformen nu är mera tillgänglig för mobila plattformar inklusive smarta telefoner. Under huven har vi gjort ytterligare förbättringar. Sommaren 2018 flyttades Mikrobiologi.net till en ny servermiljö, och i januari 2020 uppgraderades servermiljön till PHP 7.2. I detta sammanhang genomfördes en rad kodförbättringar. Under 2020 har vi även infört Secure Sockets Layer för krypterad datatrafik och upphandlat en 3:e-partstjänst – SendGrid – för meddelandeutskick, för att få bättre kontroll över medlemsdutskick och de utskick som sker i samband med inlägg i nyhetstablåer, kalendarier och annat. Vi har även uppgraderat vår integrerade HTML-editor för c.v., webbsidor, mm. Allt detta testat och klart inför årsskiftet 2021. I oktober 2021 lades samtliga återstående utskicksfunktioner över på SendGrid och HTML-editorn introducerades även i formulären för medlemsutskick och utskick i grupper. Därmed kan vi anse att Mikrobiolog.net version 4.0 är klar. Därmed vidtar nytt arbete med kodförbättring "under huven" och även utveckling av hjälptexter och förbättrat användarstöd. 

Viktigt är att Mikrobiologi.net är byggt för att fungera som en peer-to-peer plattform. Alla medlemmar kan logga in och själva publicera nyheter, annonsera möten, redigera sin kontaktinformation, starta och delta i grupper och diskussioner, publicera sitt curriculum vitae, mm. Samarbete kan ske både inom och mellan föreningarna. Varje medlemsorganisation kan utse personer med särskilda behörigheter för administration av medlemsregister, webbredaktörer, mm. Personer med administratörsrättigheter utbildas av Academic Links.

Upphovsrätt

Innehållet på Mikrobiologi.net är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Upphovs- och förfoganderätten är gemensam för Mikrobiologi.net och respektive upphovsman/författare. Ingen part får använda publicerat material till annat ändamål utan att meddela den andra parten. All källkod ägs av Academic Links.

Kvalitetssäkring av innehåll

Academic Links kan inte garantera att informationen i publicerat material på Mikrobiologi.net är fullständig eller riktig. Visst material har granskats av oberoende sakkunniga referenter. När så har skett så ska detta tydligt framgå.

Endast inloggade, och därmed identifierade personer har behörighet att göra inlägg i olika diskussionsforum. För innehållet i debattinlägg och kommentarer ansvarar respektive författare helt själv. Användarna förutsätts använda etablerad etikett för publik debatt. Personangrepp eller uppenbart rasistiska eller sexistiska inlägg är ej tillåtet. Sådana inlägg kommer att raderas så fort webbansvariga upptäcker eller blir uppmärksammade på dem.

Behandling av personuppgifter

De intresseföreningar som utnyttjar Mikrobiologi.net som webbplattform har sina medlemsregister lagrade i en databas på Mikrobiologi.net. Uppgifterna på Mikrobiologi hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Academic Links har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med respektive förening. Varje förening har utsett en eller flera personuppgiftsansvariga personer. Dessa har behörighet att redigera uppgifter, lägga till och ta bort medlemmar. Vilka som är personuppgiftsansvariga framgår av respektive förenings lista över styrelse och funktionärer. 

Det viktiga är dock att medlemmarna själva har möjlighet att logga in på Mikrobiologi.net för att uppdatera och sätta sekretessnivå på uppgifterna i sin personliga profil. Detta är liktydigt med att uppdatera medlemsregistret.

Respektive medlem ansvarar själv för att sekretessnivån är korrekt satt för respektive del av informationen i den personliga profilen. Innan man gjort detta är man helt osynlig för alla utom personuppgiftsansvariga.
Undantag: Personer med förtroendeuppdrag läggs som standard in med namn och adress till arbetsplatsen synliga för alla. Detta ombesörjs av prersonuppgiftsansvarig i samband med att rollen tilldelas.

Nivåerna är enligt följande:

Låg - Alla besökare kan se informationen. Rekommenderas för professionell info, t ex institutionsadress.

Medium - Enbart inloggade medlemmar kan se informationen. Rekommenderas för privat info, t ex hemtelefonnummer. Även e-postadressen kan lämpligen skyddas bakom inloggningskrav för att minska risken för missbruk.

Hög - Enbart personuppgiftsansvariga funktionärer i din förening kan se informationen. Erbjuds som möjlighet, rekommenderas ej. Man kan dock i princip använda detta som minneslapp åt sig själv, t ex genom att lägga upp kontaktinfo med hög sekretess för telefonnummer och annat som man vill kunna hitta var man än befinner sig, eller för sitt c.v., om man inte vill ha det publikt.

Personuppgifter i medlemsregistren kan användas internt inom respektive förening. Mikrobiologi.net lämnar aldrig ut personuppgifter eller medlemsstatistik till utomstående personer, organisationer eller företag. En medlemsförening kan exportera registret över de egna medlemmarna till fil, för import och extern bearbetning i annan databas. Academic Links har inget ansvar för hanteringen av nedladdad information. För denna ansvarar den personuppgiftsansvariga som laddat ned informationen. 

Medlem kan alltid begära ett skriftligt utdrag som visar samtliga uppgifter som finns registrerade i medlemsregistret. Det är framför allt relevant för tidigare medlemmar, som är inaktiverade. Aktuell medlem kan alltid logga in och granska/ändra sina uppgifter och sina sekretessinställningar. Om en medlem vill ha hjälp med att rätta en uppgift kontaktas personuppgiftsansvarig i aktuell organisation.

Cookies

Mikrobiologi.net utnyttjar så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Cookies kan samla t ex information om hur du använder webbplatsen, t ex vilka sidor du besökt, hur länge du är på sidorna, webbläsarinställningar och IP-adresser, typ av webbläsare, operativsystem, typ av Internet Service Provider (ISP), datum och klockslag för besök, och olika andra navigeringsdata. En webbplats kan också använda cookies från tredje part, t ex från reklamtjänster (t.ex. re-marketing) och "widgets" från sociala nätverkstjänster.

Mikrobiologi.net använder bara så kallade sessions cookies. De lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på webbplatsen. Våra cookies används bara i samband med inloggning, för att under tiden du är inloggad hålla reda på din behörighetsnivå. Vi registrerar inte vilka sidor du besöker eller vika länkar du klickar på. Så fort du loggar ut raderas alla dessa temporära cookies utan att lämna spår efter sig.

Genom att logga in på Mikrobiologi.net godkänner du att vi kan lägga cookies i din dator. Din webbläsare kan ställas in så att du inte kan ta emot några cookies, men då kommer du inte att kunna logga in. Då går du miste om en stor del av webbplatsens möjligheter och funktionalitet. Läsa artiklar och ta del av nyheter mm går dock alldeles utmärkt utan cookies. Du behöver alltså inte logga in varje gång du besöker Mikrobiologi.net.

Webbteknik

Mikrobiologi.net är uppbyggt som en objektorienterad, databasdriven webbplats baserad på standard HTML och det serverbaserade scriptspråket PHP. Webbplatsen ligger på webbhotellet Levonline och körs på en open source-plattform, bestående av en Apache server med en MySQL databasserver under operativsystemet Linux. Denna plattform kallas ofta LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Levonline har hög tillgänglighet (i stort sett 100%) och säkerhet tack vare klustrade servrar i säker miljö, redundant internetaccess och trygga backup-rutiner. Academic Links har goda erfarenheter av Levonlines tjänster sedan mars 2000, då vi startade vår första webbtjänst hos dem.

Mikrobiologi.net kan beskrivas som en plattform där form och innehåll är separerat. Det gör att plattformen lätt kan sättas upp och anpassas för andra organisationers och företags behov. Om du är intresserad av att veta mer om dessa möjligheter är du välkommen att höra av dig!

SUPPORT

Skicka i första hand e-post till support@alinks.se. Denna tekniska adress går alltid till den som har den aktiva supporten. Vi svarar normalt inom 48 timmar. Vi har ingen garanterad telefonsupport. 

Hälsningar Ingvar Eliasson
Academic Links

Denna information uppdateades senast 2021-10-202024-05-25 12:27
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman

Ingvar EliassonIngvar Eliasson

Grundare och administratör av Mikrobiologi.net.