Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Mikrobiologi i Norden  

Myndigheter
Folkhälsomyndigheten
(Public Health Agency of Sweden)


Laboratorier


Laboratorier
Avd för klin mikrobiologi, Falun
Klinisk Mikrobiologi i Växjö
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Kalmar
Enhet inom Diagnostiskt Centrum, Landstinget i Kalmar län
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Uppsala
En del av Akademiska laboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Labmedicin i Skåne, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Laboratoriemedicin NU-sjukvården, klinisk mikrobiologi
Klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin, Trollhättan, Västra Götaland
Laboratoriemedicin NU-sjukvården, Västra Götaland
Klinisk mikrobiologi, klinisk kemi och transfusionsmedicin
Laboratorium för Klinisk Mikrobiologi, Borås
Livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet
Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan
Unilabs
Tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik


Institutioner
Applied Microbiology, Lund University
Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Linköping
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Genetik, Mikrobiologi och Toxikologi (GMT)
Stockholms Universitet
Institutionen för Cell och Molekylärbiologi
BMC, Uppsala Universitet
Institutionen för cell- och organismbiologi
Lunds universitet
Institutionen för Mikrobiologi
Sveriges Lantbruksuniversitet
Klinisk bakteriologi, Huddinge
Enhet inom Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
Limnology/Department of Ecology and Evolution
Uppsala universitet
Medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet
Enhet inom Inst för molekylär och klinisk medicin, Linköpings universitet
TEMA vatten i natur och samhälle
Linköpings universitet


Professionella nätverk
NMMD
Nätverket NMMD finns sökbart på Linked In
Nordic Biosafety Network


Utbildningar
Biomedicinska analytikerprogrammet, Kalmar (120 p)
Inst för Kemi och Biomedicinsk vetenskap, Högskolan i Kalmar


Föreningar
Biobio Society
Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae
Danmarks Mikrobiologiske Selskab
Dansk Selskab For Klinisk Mikrobiologi
Norsk Forening for Medisinsk Mikrobiologi
Örverufræðifélagi Íslands
Islands Mikrobiologiska Förening


2024-05-25 13:29
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Presentera er här!
Under rubriken "Mikrobiologi i Norden" är institutioner, utbildningar, laboratorier, kliniker, myndigheter, professionella nätverk, idéella föreningar och andra organisationer välkomna att presentera sig! Kontakta administratören på Mikrobiologi.net för mera information.
Kommersiella företag presenterar sig under rubriken "Företag".