Mikrobiologi.net/RFM

Mikrobiologi.net > RFM > Nyheter > (1060)  
Årsrapport 2023 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) publicerar idag den nationella årsrapporten 2023 med data om cervixcancerprevention i Sverige till och med 2022. NKCx analyserar data om alla cellprover (inklusive HPV tester), vävnadsprover och kallelser från hela landet och publicerar årligen de väsentligaste indikatorerna om programmets kvalitet och resultat.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2023-11-15 av Camilla Lagheden  


2024-06-21 08:35
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman