Mikrobiologi.net/RFM

Mikrobiologi.net > RFM > Nyheter > (917)  
Sammanfattning Styrelsemöte 2022-02-04
Årets första styrelsemöte hölls digitalt pga. rådande situation med den höga smittspridningen av omikron. Mötet började med diskussion gällande specialist-BMA, där det framkom att flera lärosäten redan är på gång med motsvarande magisterutbildning för Biomedicinska analytiker, bl.a. startar KI upp en magister till hösten. Frågan blev då hur vi som förening ska involvera oss i detta, vart vi kan göra en input och om vi kanske kan påverka innehållet i utbildningarna i framtiden, med fokus på mikrobiologi.

Stort fokus låg också på det kommande vårmötet i Stockholm som går av stapeln 10-13 maj, vid Aula Medica, Karolinska institutet. De flesta programpunkter är spikade och vi ser fram emot att kunna ses fysiskt. Den 10 maj hålls även föreningens årsmöte.

Höstens labombudsträff planeras att hållas en torsdag till fredag istället för fredag till lördag, som tidigare år och väntas gå av stapeln i oktober.

Många har redan hunnit betala in medlemsavgiften för 2022, men här kommer även en liten påminnelse och ett tack på förhand.

Nästa styrelsemöte är planerat fredag 1 april.  
« Tillbaka
Inlagt 2022-02-04 av Emelie Pettersson  


2022-10-07 22:00
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman