Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > Abbott Scandinavia AB  
Abbott Scandinavia AB
Länk: Abbott Scandinavia AB  

Adress
Abbott Scandinavia AB
Hemvärnsgatan 9
Box 1498
SE-171 29
Solna
Sverige

Presentation
Abbott Diagnostics Division är ett väletablerat företag med lång erfarenhet inom diagnostik.

Företagets målsättning är att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter till mikrobiologiska laboratorier samt erbjuda Er bästa möjliga tekniska och medicinska support. För att kunna erbjuda denna support i Sverige har Abbott en serviceavdelning bestående av 8 serviceingenjörer med lång erfarenhet, i genomsnitt 5 år hos Abbott, samt 3 personer för telefonsupport, en specialist i dataöverföringslösningar samt en produktchef i mikrobiologi.


Abbott har en ledande ställning inom forskning och utveckling och var bl.a. först med att utveckla en antikroppsanalys för att diagnostisera HIV-infektion och också först att förbättra analysen med direktpåvisning av grupp O. Som ett led i denna utveckling har Abbott nu en HIV-analys som detekterar både antikroppar och antigen vilket ger möjlighet att upptäcka HIV-infektion tidigare utan att behöva utföra två separata analyser.
 

Abbott Scandinavia AB (Huvudkontor)
E-Post abbott.sverige@abbott.se
Telefon (Kontor) +46-8-546 567 00
Fax (Kontor) +46 8 546 568 00

Musakka Leena (Produktchef Mikrobiologi)
E-Post leena.musakka@abbott.com
Telefon (Kontor) 08-546 567 11
Mobiltelefon 070-277 17 22

Möllbrink Hans (Product Specialist Infectious Diseases)
E-Post hans.mollbrink@abbott.com
Mobiltelefon 070-621 20 64

Ulvehed Jenny (Marknadsassistent)
E-Post jenny.ulvehed@abbott.com
Mobiltelefon 070-579 73 77
Telefon (Kontor) 08-546 567 152021-09-21 19:59
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman