Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > Siemens Medical Solutions Diagnostics AB  
Siemens Medical Solutions Diagnostics AB
Länk: Siemens Medical Solutions Diagnostics AB  

Adress
Siemens Medical Solutions Diagnostics
Box 14153
SE-400 20
Göteborg
Sverige

Presentation
Siemens AG, med huvudkontor i Berlin och München är ett av världens största elektricitets- och elektronikföretag, marknadsledande inom alla dess affärsområden. Med sina 386,000 anställda i över 190 länder, utvecklar och levererar Siemens innovativa teknologiska lösningar inom Industri, Energi och Healthcare. Koncernens omsättning under 2007 uppgick till 83,9 miljarder EUR.

Siemens Medical Solutions som ingår i Siemenskoncernen är världskänt som leverantör av innovativa medicintekniska lösningar inom in-vivo diagnostik och IT system för sjukvården, för att hjälpa kunderna att uppnå bärkraftiga kliniska och finansiella resultat. Bolaget sysselsätter 41.000 medarbetare i 130 länder och omsätter ca 8 miljarder EUR årligen. Genom förvärven av DPC (Diagnostic Products Corporation), Bayer Diagnostics och Dade Behring har Siemens breddat sin produktportfölj till att även omfatta in-vitro diagnostik och har därmed blivit världens ledande fullserviceföretag inom diagnostik. Med Siemens omfattande IT-lösningar inom sjukvården är bolagets vision att sammanföra resultat från sjukvårdens olika discipliner till ett heltäckande underlag för läkarens beslut för diagnos.

Det nya bolaget Siemens Medical Solutions Diagnostics är helägt dotterbolag till Siemens Healthcare Diagnostics Inc. med huvudkontor i Tarrytown och Deerfield.
Siemens Diagnostics i Sverige har 76 anställda. Inom den nordiska regionen (Baltikum, Danmark, Finland, Island, Norge) finns ett samarbete över landsgränserna. Vår organisation fokuserar på produktkvalitet, hög servicenivå, omfattande utbildningsprogram för våra kunder samt effektiv intern och extern kommunikation.

Vi kan idag erbjuda kunder ett heltäckande program för laboratoriediagnostik. Vårt företags breda spektrum av hematologi, koagulation, klinisk kemi, immunokemi inklusive allergi och serologi, mikrobiologi, molekylär diagnostik, urinanalys samt blodgas i kombination med automation, IT och konsulttjänster, tillgodoser laboratoriernas behov oavsett storlek – nu och i framtiden.

Serviceorganisationen inom Siemens Medical Solutions Diagnostics i Sverige består av en Servicechef, Serviceingenjörer (FSE), Field Application Specialists (FAS) och telefonsupport, totalt 25 personer. För POCT (patientnära analys) finns en extern serviceorganisation, med tre personer som utför service och underhåll på instrument samt ger telefonsupport. I de övriga nordiska länderna finns liknande organisationer. Vid behov kommer resurser att nyttjas över gränserna.
 2021-09-21 20:05
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman