Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > BD Diagnostic Systems  
BD Diagnostic Systems
Länk: BD Diagnostic Systems  

Adress
BD Diagnostic Systems
Årstaängsvägen 25
117 43
Stockholm
Sverige

Presentation
BD är ett världsomfattande medicintekniskt företag som är uppdelat i 3 olika segment: BD Medical, BD Biosciences och BD Diagnostics. BD är noterat på börsen i New York och har en årlig omsättning på drygt $4 miljarder. BD har drygt 25.000 anställda över hela världen inom produktion, forskning, försäljning mm.

BD Diagnostic Systems erbjuder lösningar för Industrin samt provtagning, identifiering och transportering inom Klinisk Kemi och Mikrobiologi.

BD BACTEC 9000 Blododlingssystem används för automatisk detektion av bakterier och svamp i blododlingar. Detektionsprincipen bygger på fluorescensteknologi.

BD ProbeTec ET detekterar en rad infektiösa agens genom DNA amplifiering. Metoden är baserad på vår egen teknologi "Stand Displacement Amplification" (SDA) i kombination med "Energy Transfer" (ET) för direkt detektion.

BD Viper erbjuder automatiserad provhantering vid höga volymer av BD ProbeTec ET analyserna för C. trachomatis och N. Gonorrhoeae.

BD BACTEC 960 är det vårt nyaste instrument, som med flytande BBL media och fluorescensteknologi detekterar mykobakterier. Systemet bygger på arvet från "Golden Standard" BACTEC 460, men är helautomatiserat och båda icke-radiometrisk och icke-invasivt.

BBL färdigpreparerade media består av odlingsplattor samt rör och flaskor med buljong avsedda för kliniskt och industriellt bruk. Nytt är en rad olika CHROMagar produkter.

BDDS erbjuder för industrin medier för fermentering och cell odling samt lösningar för provtagning och identifiering inom industriell mikrobiologi. BDDS var först med att introducera strålat media och har bland det bredaste sortimentet för ditt renrum baserat på BBL™ och Difco™ media.

För att hitta information om BBL™ och Difco™ Dehydrerade media refererar vi till vår BBL™ och Difco™ manual: Länk Manualen går också bra att beställa genom oss genom att kontakta huvudkontoret.
 

Huvudkontor (Årstaängsvägen 25, 117 43 Stockholm)
E-Post bdds_swe@europe.bd.com
Telefon (Kontor) 08-775 51 00
Fax (Kontor) 08-645 08 08

Bengtsson Annica (Marknadskoordinator)
E-Post annica_bengtsson@europe.bd.com

Bjerregaard Lotte (Applicationsspecialist)
E-Post lotte_bjerregaard@europe.bd.com

Juul Möller Micael (Försäljningschef)
E-Post micael_juul-moller@europe.bd.com

Merkel Ann-Charlotte (Applikationsspecialist)
E-Post ann-charlotte_merkel@europe.bd.com2021-09-21 18:49
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman