Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > Colibri Medical AB  
Colibri Medical AB
Länk: Colibri Medical AB  

Adress
Colibri Medical AB
Box 57
250 54
Helsingborg
Sverige

Presentation
Colibri Medical AB marknadsför steril engångsutrustning till bl. a. röntgen, hematolog-, onkolog och akutavdelningarna, bl. a:

Dränagekatetrar
Benmärgsinstrumentarium
Biopsinålar
Tillbehör

Vi tillhandahåller också Invitro diagnostik utrustning för landsting, kommuner och privata vårdinrättningar. Det rör sig främst om ELIZA samt snabbtester inom följande område:

Allergi
Infektions sjukdomar/antigen
Infektionssjukdomar/antikropp
Gastroenterologi
Drogtester

Alkoholtester

Vi söker representanter: Se under "Arbetsmarknad"
 2021-09-21 18:54
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman