Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > Triolab AB  
Triolab AB
Länk: Triolab AB  

Adress
Triolab AB
Åbäcksgatan 6
Box 2109
SE-431 02
Mölndal
Sverige

Presentation
Triolab AB är en Nordisk distributör för ledande leverantörer inom diagostik. Triolab tillhör Addtech koncernen och affärsområdet Addtech Life Science.
Vi är idag ett av Nordens ledande diagnostikaföretag och arbetar med kundanpassade lösningar inkluderande tester, instrument och service inom bl a mikrobiologi, molekylärdiagnostik, blodgas, koagulation, klinisk kemi och hematologi.
Vår affärsidé: Triolab skall med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostika-samarbetspartner.
Vår vision: Triolab skall alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.

Vi kan idag erbjuda produkter inom mikrobiologiområdet från följande intressanta leverantörer:
AdvanDx – snabbdiagnostik från positiv blododling, svar inom 1½ h; Euroclone – realtids-PCR och hybridiseringsstrips;
Innogenetics – konfirmeringstester för HIV, HCV, HBV, TB och mycobakterier samt HPV test för detektion av 28 HPV typer inklusive automatisering;
Wescor – gramfärgnings-automat
 

Triolab AB (Huvudkontor)
Telefon (Kontor) +46-31-81 72 00
Fax (Kontor) +46-31-81 72 19

Triolab AB (Orderavdelning)
Telefon (Kontor) +46-31-81 72 03 (04)
Fax (Kontor) +46-31-81 72 18

Bento Christoffer (Produktchef)
E-Post christoffer.bento@triolab.se
Telefon (Kontor) +46 (0)31-81 72 09

Dahlgren Håkan (Affärsutveckling)
E-Post hakan.dahlgren@triolab.se
Telefon (Kontor) +46-31-81 72 112021-09-21 19:16
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman