Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > EMM Life Science AB  
EMM Life Science AB
Länk: EMM Life Science AB  

Adress
EMM Life Science AB
Mamsell Ullas väg 3
129 39
Hägersten
Sverige

Presentation
EMM Life Science AB är ett bolag med ett brett utbud av diagnostiska produkter för laboratoriemedicin från CHROMagar, GeneProof, R-Biopharm, Eurogentec, GenePOC och Amplex.

EMM Life Science AB vill arbeta nära användaren för att skapa en stark dialog mellan tillverkare och användare i syfte att utvecklingen av diagnostiska laboratorieprodukter ständigt skall bli bättre och anpassas efter användarens krav och önskemål.

EMM Life Science AB är ett starkt miljö- och kvalitetsmedvetet företag och valet av agenturprodukter sker efter en omsorgsfull granskning.

För vidare information om företagets produkter hänvisas till hemsidan.

Kontakt för information och order:
info@emmlife.se
08-408 823 00
 2021-09-21 18:33
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman