Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > bioMérieux Sweden AB  
bioMérieux Sweden AB
Länk: bioMérieux Sweden AB  

Adress
bioMérieux Sweden AB
Hantverksvägen 15
SE-436 33
Askim
Sverige

Presentation
bioMérieux är en världsomspännande grupp specialiserad inom området för in vitro diagnostik för medicinska och industriella applikationer.
www.biomerieux-nordic.com

FilmArray
- ett enkelt och automatiserat multiplex PCR system som detekterar kompletta paneler inom respiratoriska sjukdommar, sepsis, meningit/encefalit och gastrointestinala sjukdommar. Proverna extraheras och amplifieras och patogenerna detekteras i ett slutet kassettsystem. Resultaten blir presenterade i en fin och lättförståelig rapport efter 1 timme.

BacT/ALERT 3D
- Blododlingssystem som ger en optimal miljö för en rad olika patologiska organismer. Med blododlingsflaskor i plast erbjuder bioMérieux en ökad säkerhet för användaren. Det nya Virtuo blododlingssystemet har tagit blododlingen till en helt ny nivå.

VITEK MS (MALDI-ToF)
- VITEK MS är ett automatiskt mikrobiellt identifikationssystem baserat på MALDI-TOF. Resultat fås på några minuter.

VITEK 2
- VITEK 2 systemet är avsett för identifiering och resistensbestämning av bakterier och jästsvampar. Systemet använder sig av kolorimetriteknologi.

VIDAS
- VIDAS är en immunoanalysator med ett unikt koncept av singeltester. Instrumenten finns i 3 varianter för att täcka de olika behov som laboratorierna har; miniVIDAS, VIDAS 30 och VIDAS 3. VIDAS 3 lanserades 2013 och är fullt automatiskt och med komplett spårbarhet.

easyMAG och eMAG
- easyMAG är ett system för extraktion av nukleinsyror ur en rad biologiska material. Isoleringen baseras på den sk Boom-teknologin och innebär att provets totala nukleinsyrainnehåll, dvs både DNA (genomiskt DNA, cDNA) och RNA (rRNA, mRNA), extraheras fram samtidigt. eMAG är easyMAGs efterföljare som lanserades under hösten 2016. Med hjälp av en pipetteringsenhet är eMAG mer automatiskt och har en högre nivå av spårbarhet.

MYLA
- MYLA är en innovativ mjukvara som har designats av mikrobiologer för mikrobiologer. Det är en ny labpartner som förenklar livet på laboratoriet genom förbättrad uppkoppling, arbetsflöde och informationshantering.

Etest
- Etest är en erkänd och väletablerad metod för resistensbestämning av antibiotika över hela världen. Bestående av en plastremsa med en fördefinierad koncentrationsgradient av antibiotika, används den för att bestämma Minimum Inhibitory Concentration (MIC) för antibiotika, antimykotika och antimykobakteriella substanser.

FMLA
- FMLA står för Full Microbiology Laboratory Automation och kombinerar bioMérieux´s expertis inom mikrobiologi med automation, service och arbetsflöde. Våra erfarenheter bygger på LeanSigma.
 

bioMérieux Sverige AB (Huvudkontor)
E-Post contact.nordic@biomerieux.com
Fax (Kontor) 031-68 48 48
Telefon (Kontor) 031-68 84 90

Alsing Tina (Produktchef Bakteriologi)
E-Post tina.alsing@biomerieux.com

Haraldsson Katarina (Kundansvarig Immuno/Molecular Sverige)
E-Post katarina.haraldsson@biomerieux.com

Jansson Annelie (Kundansvarig Klinisk Mikrobiologi Sverige)
E-Post annelie.jansson@biomerieux.com

Nordestgaard David (Produktspecialist bioFire)
E-Post david.nordestgaard@biomerieux.com

Schoones Ron (Kundservicechef)
E-Post ron.schoones@biomerieux.com2021-09-21 19:50
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman