Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > DiaSorin AB  
DiaSorin AB
Länk: DiaSorin AB  

Adress
DiaSorin AB
Solna Torg 19, plan 5
171 45
Solna
Sverige

Presentation
DiaSorin S.p.A. är ett Italienskt företag som grundades 1968 och är idag ett globalt ledande företag inom laboratoriediagnostik. I över 50 år har företaget utvecklat, producerat och marknadsfört reagenskit för in-vitrodiagnostik världen över. Vårt sortiment av produkter, som används av offentliga eller privata diagnostiska laboratorier, kan möta behoven inom följande kliniska områden: infektionssjukdomar, hjärtmarkörer, benmetabolism, hepatit och retrovirus, onkologi och endokrinologi. Idag kan DiaSorin erbjuda en analysmeny som är unik för sin bredd och specialtester, vilket gör DiaSorin till den främsta specialisten inom de här områdena för in-vitrodiagnostik.

DiaSorin AB är dotterbolag för Norden med kontor i Solna. Företaget är avtalspart för de nordiska kunderna och här finns funktionerna för ordermottagning och ekonomi. Här finns även resurser för installation, utbildning av kunder, samt service och support. Vi har flerårig erfarenhet av våra instrument och analyser avseende installation, utbildning, service och support. DiaSorin AB har en nordisk service- och supportorganisation.  

Nordic Customer Support (Kundsupport)
E-Post support@se.diasorin.com

Order Entry Center (Ordermottagning)
E-Post ordersNordicDiaSorin@dhl.com

Fransson Dennie (Application Specialist )
E-Post dennie.fransson@se.diasorin.com

Rubensson Jonas (Area Manager Sweden)
E-Post jonas.rubensson@se.diasorin.com

Söderhäll Dennis (Country Manager Nordic)
E-Post dennis.soderhall@se.diasorin.com2021-09-21 18:55
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman