Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Företag > DiaSorin AB  
DiaSorin AB
Länk: DiaSorin AB  

Adress
DiaSorin AB
Solna Torg 19, plan 5
171 45
Solna
Sverige

Presentation
DiaSorin S.p.A. är ett Italienskt företag som grundades 1968 och är idag ett globalt ledande företag inom laboratoriediagnostik. I över 40 år har företaget utvecklat, producerat och marknadsfört reagenskit för in-vitrodiagnostik världen över. Med vårt senaste förvärv av NorDiag-gruppen, har DiaSorin fått tillgång till extraktion av nukleinsyra och cellseparation. Vårt sortiment av produkter, som används av offentliga eller privata diagnostiska laboratorier, kan möta behoven inom följande kliniska områden: infektionssjukdomar, hjärtmarkörer, benmetabolism, hepatit och retrovirus, onkologi och endokrinologi. Idag kan DiaSorin erbjuda en analysmeny som är unik för sin bredd och specialtester, vilket gör DiaSorin till den främsta specialisten inom de här områdena för in-vitrodiagnostik.

DiaSorin I.N.UK. är baserat i Dublin. Företaget är avtalspart för de nordiska kunderna och här finns funktionerna för ordermottagning och ekonomi.

DiaSorin AB är baserat i Stockholm. Företaget är en serviceavdelning för de nordiska kunderna. Här finns resurserna för installation, utbildning av kunder, samt service och support. Här finns flerårig erfarenhet av våra instrument och analyser avseende installation, utbildning, service och support. DiaSorin AB har en nordisk service- och supportorganisation

 

Fransson Dennie (Sales Specialist Molecular)
E-Post dennie.fransson@se.diasorin.com

Rubensson Jonas (Area Manager Sweden)
E-Post jonas.rubensson@se.diasorin.com

Söderhäll Dennis (Commercial Director Nordic)
E-Post dennis.soderhall@se.diasorin.com2020-12-05 06:21
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman