Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Forum > Grupper > Medicinska kvalitetsindikatorer inom Klinisk mikrobiologi  
Presentation
Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi (FMM) gav referensgrupperna för klinisk bakteriologi och klinisk virologi uppdrag att utarbeta MKI gemensamma för de båda specialiteterna. En arbetsgrupp med deltagare knutna till referensgrupperna bildades. Gruppen presenterade 2006 fyra MKI, som diskuterats på olika möten inom professionen och därefter godkänts av FMM. Inför 2007-2008 har två av dessa MKI omarbetats för att underlätta inventeringen. Det är arbetsgruppens förhoppning att dessa MKI skall ses som dynamiska hjälpmedel för det fortlöpande förbättringsarbetet på landets mikrobiologiska laboratorier.

I denna grupp kommer referensgruppen att fortlöpande presentera MKI och sammanställningar av insamlade rapporter.

OBS att dokument innehållande sammanställningar endast är synliga/tillgängliga för inloggade medlemmar.

Alla är välkomna att diskutera och vara med och utveckla våra MKI genom att skapa eller delta i diskussionstrådar i denna grupp. Som medlem i gruppen får du också de publika grupputskick som referensgruppen gör till dem som anmält intresse genom sitt medlemskap.

Dokument av Medicinska kvalitetsindikatorer inom Klinisk mikrobiologi
Visa dokument av Medicinska kvalitetsindikatorer inom Klinisk mikrobiologi (4)


Diskussioner av Medicinska kvalitetsindikatorer inom Klinisk mikrobiologi ()


2024-07-13 18:00
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Grupp
Medlemmar: 6