Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Forum > Grupper > Referensgruppen i klinisk virologi  
Presentation
Referensgruppen i klinisk virologi (RKV) verkar för god klinisk virologisk kompetens och diagnostik i landet.
Gruppen utfärdar rekommendationer om virologiska utredningars genomförande.
Gruppen utgör remissinstans i frågor som berör verksamhet i ämnesområdet.

Gruppens minnesanteckningar och separata beslutsprotokoll publiceras, med tillgång för medlemmar i FKM, under länken dokument i högerpanelen.


Dokument av Referensgruppen i klinisk virologi
Visa dokument av Referensgruppen i klinisk virologi (12)


Diskussioner av Referensgruppen i klinisk virologi ()


2024-07-13 18:07
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Grupp
Medlemmar: 8