Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Forum > Grupper > Nationell nätverksgrupp för automation av bakteriologi  
Presentation
Denna nätverksgrupp startades under Vårmötet i Helsingborg 2016 och syftar till att stärka samarbetet mellan de automatiserade bakteriologiska laboratorierna.

I denna grupp är samtliga medlemmar välkomna att bidra med och ta del av information som berör provutsättningsinstrument och total lab automation.

OBS att vissa dokument endast är synliga/tillgängliga för inloggade medlemmar.

Diskussioner av Nationell nätverksgrupp för automation av bakteriologi ()


2024-06-21 10:29
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Grupp
Medlemmar: 15