Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Forum > Grupper > ST-läkarforum  
Presentation
Detta forum är till för ST-läkare inom Klinisk mikrobiologi i Sverige samt för handledare, studierektorer och FKM:s utbildningsutskotts medlemmar.

Diskussioner av ST-läkarforum ()


2023-09-28 03:42
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Grupp
Medlemmar: 36