Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Forum > Allmänt > Vårmöte i Uppsala 11-13 april 2011  
Inlägg
Inlägg: 1 - 1 (1)

2010-06-16 13:53:33
Jonas Blomberg:
Senast ändrad: 2010-06-16 13:55:13
Hej alla mikrobiologer,

Ni är välkomna att delta i och att ge synpunkter på vårmötet i Uppsala 2011 som vi hoppas skall bli bra.

Jonas Blomberg,

och övriga arrangörer:
Staffan Svärd, Eva Hjelm, Hilpi Rautelin, Aina Hovslagare/Kia Bergqvist, Eva Haxton (hoppas jag inte glömt någon).


2021-07-27 19:59
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman