ANMÄLAN TILL MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE

Detta möte har redan varit!

 

Förnamn
Efternamn
Klinik / institition / företag / utbildning (om student)
Ev avdelning
Adress (arbetet,
hem om student)
Postnummer och ort
Telefon
Mobiltelefon
Telefax
Epost
Grundpris icke medlem
2700:-

 
Medlemskap
 

FMM         RFM         SFM
– 300:-

Vetenskaplig presentation
(Godkänd av programkommitté)

Inbjuden talare      Föredrag
 
Poster
– 500:-

Deltar i slottsmiddagen
(ingår)

Nej tack
– 250:-
Sen anmälan Efter den 22 mars tillkommer
+ 200:-
För planeringens skull
är vi tacksamma om du redan nu kan ange om du önskar delta i


Lunch onsdag 21 april (1:a dagen 12.00–13.00)

Lunch fredag 23 april (sista dagen 12.00–13.30)

Eftermiddagsfika 23 april (efter mötet ca 15.00)

Särskilda önskemål kost
Särskilda behov


Som bekräftelse på din anmälan kommer du att erhålla ett betalningsunderlag via epost (eller fax om du inte har epost).

Anmälningsavgiften betalas sedan in på Postgiro 3 59 55-4 (Länssjukhuset i Kalmar). Ange kostnadsställe ”2683 Vårmöte Klinisk mikrobiologi” samt vem eller vilka betalningen avser. OBS att moms tillkommer!

OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

När du har fått kvitto på att du skickat kan du gå vidare till hotellbokning.
 
 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Landstinget i Kalmar län