STIPENDIER OCH POSTERPRIS

SDS Biosciences utlyser pris för bästa poster samt resestipendier
gäller doktorander som är medlemmar i SFM

SDS Biosciences utlyser pris för bästa poster inom molekylärbiologisk forskning. Val av bästa poster baseras på vetenskapligt innehåll och grafisk design. Prissumman är 3000 kr.

SDS Biosciences utlyser även två resestipendier på 1000 kr vardera för deltagare som avser presentera poster som beskriver molekylärbiologisk forskning.

För att delta i postertävlignen samt vid ansökan om resestipendium skall du vara doktorand ansluten till Svenska föreningen för mikrobiologi.

Ansökan om resestipendium ställs till Ulla Li Zweifel, Högskolan i Kalmar, 381 92 Kalmar. Märk kuvertet "SDS stipendium". Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 april.

Besked meddelas den 8 april

Orion Diagnostica AB utlyser resestipendium
gäller medlemmar i FMM och RFM

Orion Diagnostica AB utlyser resestipendium som kan sökas av medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi och Riksföreningen för mikrobiologi, avsett att utdelas vid föreningarnas gemensamma vårmöte.

Ansökan sker via Föreningen för medicinsk mikrobiologi på särskild blankett, som kan laddas hem från denna sida eller beställas från FMM:s vetenskapliga sekreterare alternativt från Orion Diagnostica AB, Industrigatan 8, 619 33 Trosa, telefon 0156-533 60.

Biodisk AB – Resestipendium till minne av Hans Ericsson
gäller medlemmar i FMM

Biodisk AB och Föreningen för medicinsk mikrobiologi instiftade år 2000 ett resestipendium som kan sökas två gånger årligen av medlemmar i FMM.

Ansökan sker via Föreningen för medicinsk mikrobiologi på avsedd blankett, som kan laddas hem från denna sida eller beställas från FMM:s vetenskapliga sekreterare.

Ansökan skickas till Föreningens vetenskapliga sekreterare.


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Landstinget i Kalmar län